Een deel van de kandidaten voor GroenLinks Huizen.
Een deel van de kandidaten voor GroenLinks Huizen. Foto: GroenLinks Huizen

Karin Rienstra lijstrekker GroenLinks Huizen

Politiek

HUIZEN - De leden van GroenLinks Huizen hebben de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. Karin Rienstra wordt ook deze verkiezing weer de lijsttrekker.

 “In deze lijst zien we een mooie combinatie van ervaren raadsleden enerzijds en nieuwe talentvolle gezichten anderzijds, die samen het verschil kunnen maken in Huizen. Gewoon Huizen groener en socialer kunnen maken”, stelt oud-wethouder Gerrit Pas van de kandidatencommissie.

Lijsttrekker
Karin Rienstra, de huidige fractievoorzitter en sociaal ondernemer, is verkozen tot lijsttrekker van GroenLinks en staat daarom op positie één.

“Karin is naast haar raadslidmaatschap zeer zichtbaar in de samenleving van Huizen als initiatiefnemer van Jude Catering en de recentelijk geopende ontmoetingsplek ‘Haven 5’”, laat haar partij weten.

“Op deze manier wil ze haar toegankelijkheid en geleerde ervaring uit de laatste 4 jaar inzetten om de ingeslagen weg te vervolgen.”

Marian van den Berge
“Wie ook deze ervaring heeft is onze nummer 2 op de lijst Marian van den Berge. Marian is docent maatschappijleer en leerlingbegeleider, en verbonden aan het vakblad Maatschappij & Politiek.”

“Marian is niet alleen een bevlogen en initiatiefrijke GroenLinkser, maar haar ervaring met de inzet voor ouderen en jongeren komen heel mooi van pas.”

Komende vier jaar
“Marian streeft er in de komende vier jaar naar om jong en oud meer bij de politiek te betrekken. Daarnaast maakt ze zich sterk voor schone lucht in Huizen. Zo blijft ons dorp gezond en leefbaar voor iedereen en in het bijzonder voor nieuwe generatie.”

Haar collega’s noemen haar doortastend, optimistisch en diplomatiek. “Als ik ergens voor ga, doe ik dat met enthousiasme”, zegt ze zelf.

Mohammed Amessas
Mohamed Amessas is op nummer 3 de eerste nieuwe binnenkomer. Mohamed is werkzaam in Amsterdam als leidinggevende bij PerMens voor de afdeling Activering & Werk. Daarvoor werkte hij in het jongerenwerk in verschillende gemeenten.

“Mohamed heeft jarenlange ervaring als gemeenteraadslid en burgerraadslid in Gouda. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stond hij op de landelijke lijst van GroenLinks en werd door de kandidatencommissie toen getypeerd als ‘benaderbaar en gericht op samenwerking maar ook een persoon die er niet voor terugdeinst om scherp te zijn, als dat nodig is’.

Peter Korzelius
Hij wordt gevolgd door Peter Korzelius op plek 4. Peter is uiterst deskundig op het gebied van financiën en wonen. Hij had een langjarige loopbaan in de volkshuisvesting en in het openbaar bestuur: onder andere als directeur-bestuurder van woningbouwcorporaties.

Ook is Peter elf jaar lid geweest van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarnaast is hij in Huizen penningmeester van atletiekvereniging Zuidwal en ook al meer dan veertig jaar politiek actief. Vanaf 2018 is hij lid van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen.

Mohammed Mdaghri
Mohammed Mdaghri was eerder raadslid (2002-2010). Hij is werkzaam in het onderwijs, momenteel in Almere en voorheen in Huizen en actief voor de landelijke onderwijsbond AOb. Zijn deskundigheid op het gebied van onderwijs en zijn bestuurlijke ervaring maken hem een waardevol raadscommissielid.

Mark Veldhuis, secretaris van het bestuur van GroenLinks: “Als bestuur zijn we blij dat we een hele mooie mix hebben van kandidaten qua expertise en ervaring. “

Blijven bouwen
“Juist nu hebben we kandidaten nodig met ervaring, zodat we blijven bouwen aan een duurzame, sociale samenleving in Huizen waar iedereen kan meedoen.”

De lijst van GroenLinks Huizen wordt gecompleteerd door: Kathy Shahwaladi, Petra Vosters, Ramiro Snackey,  Marion Landré-Boekschoten, Monica Lemmens en Gerrit Pas.

Uit de krant