Afbeelding
Foto: Regio Gooi en Vechtstreek

Regio stelt beleidsplan ‘Herstel de Verbinding’ vast

Politiek

REGIO - Het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang (2022 - 2025) van Regio Gooi en Vechtstreek is na een zorgvuldige procedure in alle gemeenteraden vastgesteld. 

De komende jaren zal worden ingezet op de verbinding van beschermd wonen en opvang met schuldhulpverlening, veiligheid en werk. 

Het nieuwe beleidsplan - ‘Herstel de Verbinding’ - bestaat uit drie kernprogramma’s: Preventie en perspectief, Beschermd en veilig thuis wonen en Integrale benadering vanuit zorg en veiligheid. Op deze manier kunnen inwoners beter en eerder worden geholpen, meldt de regio.

Evaluatie
Het nieuwe plan is een verdieping van de weg die met het eerste beleidsplan in 2017 is ingeslagen.

De gemeenten hebben dit beleid in 2020 geëvalueerd met onder andere zorgaanbieders, politie en Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De uitkomst van de evaluatie was dat alle partijen willen doorgaan op de eerder ingeslagen weg. 

Kwetsbare inwoners
Floris Voorink, coördinerend wethouder Bescherming en Opvang: “Ik ben ongelooflijk trots op alle betrokken en bevlogen mensen de zich sterk maken voor de bescherming en opvang van onze meest kwetsbare inwoners en die ook nu hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan.”

Uit de krant