Afbeelding
Foto: Pexels

Omgevingsdienst aangesloten op Inspectieview Milieu

Politiek

REGIO - De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is per 1 februari 2022 aangesloten op Inspectieview Milieu.

Via dit digitale systeem kunnen toezichthouders en vergunningverleners van inspectie- en omgevingsdiensten informatie over (toezicht)objecten afkomstig uit elkaars databases raadplegen.

Digitaal beschikbaar
Alle organisaties aangesloten op Inspectieview stellen hun gegevens over inspecties en overtredingen bij bedrijven digitaal beschikbaar.

Op die manier is het voor deze organisaties onder andere mogelijk om op te zoeken welke inspecties reeds hebben plaatsgevonden, waarop exact is gecontroleerd en wat de resultaten waren. 

Helder beeld
Daarnaast kunnen er vergunningen en ontheffingen worden gegeven, is het mogelijk om bepaalde analyses en rapportages te maken en geeft Inspectieview een helder beeld van welke bedrijven nog gecontroleerd moeten worden.

Ook de database van de OFGV is hier dus nu op aangesloten. “Op deze manier dragen we bij aan het verbeteren van toezicht en handhaving door de overheid”, aldus Paul Schuurmans, directeur van de OFGV. 

Bevorderen samenwerking
“Via Inspectieview bevorderen we de samenwerking tussen diverse inspectiediensten en is het mogelijk om risicogericht toezicht te houden en op die manier ook de inspectielast te verlagen. Een mooie mijlpaal.”

Uit de krant