PvdA spreekt van een lantaarnpaalcoalitie.
PvdA spreekt van een lantaarnpaalcoalitie. Foto: PvdA Huizen

Eerste reactie PvdA op het coalitieakkoord: nogal ambitieloos

Politiek

HUIZEN - De PvdA constateert dat het collegeprogramma, dat vrijdag 24 juni werd gepresenteerd, nogal ambitieloos is.  

“Wat de PvdA betreft is het resultaat omgekeerd evenredig aan de tijd die het heeft gekost dit akkoord samen te stellen.”

Ambitieloos
“Wij moeten helaas constateren dat het programma nogal ambitieloos is. Niet langer meer ‘aan de wind’ en ‘vitaal en verbindend’, maar in de luwte en ieder voor zich.”

“Zelfredzaamheid voor alles. Het programma begint niet voor niets met ‘grip op het sociaal domein’ via de cijfers”, aldus Maarten Hoelscher en Margot Leeuwin van de PvdA.

Koopkrachtverlies
“Vele Huizers moeten in deze tijd de eindjes aan elkaar kopen. Energiearmoede en koopkrachtverlies slaan hard toe.”

“Maar de coalitie trekt geen middelen uit voor ondersteuning voor de sociaal zwakkeren, tenzij de landelijke overheid bijspringt. Een kloppende begroting is belangrijker dan een sociaal beleid.”

Lantaarnpaalcoalitie
“Er is grote woningnood maar nergens een indicatie waar en hoeveel we gaan bouwen. Maar deze coalitie stelt wel 800.000 euro beschikbaar voor lantaarnpalen in het oude dorp!”

De PvdA staat klaar om de voor haar belangrijke punten in de bijzondere raadsvergadering van 8 juli verder toe te lichten en zal constructieve oppositie gaan voeren.

Het collegeakoord is op de website van de gemeente te vinden via huizen.nl/concept-collegeprogramma-gepresenteerd.

Uit de krant