Commissie Fysiek Domein

Storm in glas water over herinrichting Stad en Lande, sociale woningbouw en verduurzaming gemeentelijk vastgoed

di 28 jun, 19:01 · leestijd 5 minuten Politiek
De wijk Stad en Lande is nodig toe aan een opknapbeurt.
De wijk Stad en Lande is nodig toe aan een opknapbeurt. Foto: Bob Awick

Met veel tamtam sprak de VVD wethouder Marlous Verbeek aan op haar mededeling omtrent de herinrichting van de wijk Stad en Lande. Een blog van de partij over transparantie en openbaarheid, twee weken geleden, zette de toon.

Tijdens de behandeling in het tweede deel van de Commissie Fysiek Domein, maandag 27 juni, bleek het een behoorlijke storm in een glas water te zijn. Vele partijen zetten de vraagstelling stevig in. Waarom was de raad niet eerder betrokken? Waarom was de wijk wel al betrokken?

Onderwerp van discussie was een mededeling van de wethouder waarin wordt geschetst hoe zij, op verzoek van de raad, aan de slag is gegaan met een meer integrale herinrichting van de wijk Stad en Lande. Op de planning stond ooit alleen het vervangen van de riolering.

Ambities

Uit een verkennend onderzoek en een enquête onder bewoners blijkt dat het beschikbare budget totaal niet toereikend is voor de ambities. In 2015 was er een budget gereserveerd voor het te..