Afbeelding
Foto: Gemeente Huizen

Ontwerp omgevingsvisie ter inzage

Politiek

HUIZEN - De ontwerp omgevingsvisie Voel je thuis in Huizen! ligt van tot en met 7 september 2022 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. 

In deze periode kunnen mensen via e-mail, brief of via een gesprek en tijdens de inloopbijeenkomst op 1 september een reactie geven op de omgevingsvisie. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden kunnen tot 7 september reageren. 

Omgevingsvisie
Een omgevingsvisie is een strategische, integrale en lange termijnvisie en schetst de ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefomgeving van de gemeente.

De omgevingsvisie gaat onder andere in op onderwerpen als wonen, werken, groen, water, voorzieningen, mobiliteit, cultureel erfgoed en de samenhang daartussen. Ook komen actuele thema’s als gezondheid, veiligheid, energie en klimaat aan de orde.

Ruimtelijke keuzes
De integraliteit en samenhang komt tot uitdrukking in de beschrijving van de ambities, opgaven en de ruimtelijke keuzes.

De omgevingsvisie is daarmee een belangrijk richtinggevend instrument, waarmee ook nieuwe ruimtelijke initiatieven op waarde gewogen kunnen worden.

Ambities
Een aantal van de in de Omgevingsvisie geformuleerde ambities zijn:

-Huizen leefbaar en fijn wonen; behouden en bevorderen van goede voorzieningen door te streven naar groei van het inwoneraantal en samen te werken aan een toekomstbestendige woningvoorraad in een aantrekkelijke groene woonomgeving.

-Huizen economisch vitaal; minimaal behouden van de huidige werkgelegenheid met veel aandacht voor jongeren en vergroten van de werkgelegenheid voor praktisch geschoolden.

-Huizen waardevol & aantrekkelijk; trots op de twee gezichten van Huizen (hoge en lage ligging) en versterken van het groen, de biodiversiteit en de historische pareltjes.Huizen duurzaam, klimaatneutraal & klimaatbestendig; naar een optimale energiemix voor Huizen, goed voorbereid zijn op klimaatveranderingen en naar een circulaire economie.

-Huizen bereikbaar & toegankelijk; bereikbaarheid auto’s verbeteren waar het moet…maar verminderen autogebruik en stimuleren OV en fiets waar het kan.

-Huizen gezond & veilig; Huizen zet in op beschermen en bevorderen van goede zorgvoorzieningen, welzijn en welbevinden, verbeteren van de gezondheid via groen en bewegen.

Inloopbijeenkomst
Donderdag 1 september van 17.00 tot 20.00 uur zijn inwoners van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis voor een inloopbijeenkomst.

Binnen dit tijdvak kunnen mensen binnenlopen op een zelfgekozen moment en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers. De visie is ook interactief te raadplegen via omgevingsvisiehuizen.nl.

Reacties
Na de periode van ter inzagelegging worden alle reacties verzameld en bekeken. De gemeenteraad betrekt alle reacties bij de vaststelling van de (definitieve) Omgevingsvisie Huizen.

Dat is naar verwachting eind 2022. Daarna wordt het besluit gepubliceerd en treedt de Omgevingsvisie in werking. Dat is ook het einde van de procedure.

Uit de krant