De aankomst van de asielboot in oktober 2022.
De aankomst van de asielboot in oktober 2022. Foto: Bob Awick

College wijst verzoek om verlenging tijdelijke opvang asielzoekers af

Politiek

HUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag bekend gemaakt het verzoek van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tot verlenging van het hotelschip voor asielzoekers in de Werkhaven af te wijzen.

De noodopvang wordt afgebouwd en stopt op 1 mei 2023. Zo kunnen de door COA en IND gemaakte gesprekken met de bewoners van het schip in het kader van hun asielprocedure, nog doorgang vinden. 

Gemeenteraad 
“Het college van burgemeester en wethouders geeft aan kennis te hebben genomen van de zienswijze die de gemeenteraad op 9 maart 2023 heeft afgegeven, waarin helder is verwoord dat de wens is om het hotelschip niet te verlengen en tenminste voor de zomer te beëindigen”, aldus wethouder Karin van Werven.

“Het college is blij dat de gemeente Huizen zes maanden een bijdrage heeft kunnen leveren aan de opvang van asielzoekers. Ik bedank alle Huizers, vrijwilligers en onze partners in het maatschappelijk veld voor hun inzet, betrokkenheid en veerkracht om dit mogelijk te maken.”

Toeristische omgeving
“Tegelijk met dit besluit constateert het college ook dat belangrijke overwegingen van de raad betrekking hebben op de ligging van de asielboot in een toeristische omgeving en dat de eigen ambities voor het gebied in het oog moeten worden gehouden. Bovendien heeft eerdere opvang niet in de zomer plaatsgevonden.”

“Mocht er vanuit het COA een nieuw verzoek komen voor opvang op een asielschip in de winterperiode in verband met de voortdurende landelijke problematiek rondom opvangplekken, dan staat het college daarvoor open.”

In gesprek
“Het college zal hierover op dat moment met omwonenden en ondernemers in gesprek gaan en opnieuw de raad om een zienswijze vragen.”

“De direct betrokkenen worden per email en de omwonenden en de ondernemers in het gebied rondom de Werkhaven worden per brief over dit besluit geïnformeerd.”

Uit de krant