Er werd onder andere alvast geld beschikbaar gesteld voor allerlei dingen die van de kust van Huizen een mooier gebied moeten maken.
Er werd onder andere alvast geld beschikbaar gesteld voor allerlei dingen die van de kust van Huizen een mooier gebied moeten maken. (Foto: Bob Awick)

Gemeenteraad geeft op papier alvast veel geld uit voor 2018

  Politiek

HUIZEN - De gemeenteraad heeft vorige week donderdag een speciale raadsvergadering gehad die helemaal in het teken stonden van de financiën. De jaarrekening van 2016 werd unaniem goedgekeurd.

Daarnaast werd alvast voorruit gekeken naar de begroting van 2018 die aan het eind van het jaar door de raad besproken wordt. De financiële situatie in Huizen is goed en daarom werd er op papier ook alvast veel geld uitgegeven.

5 miljoen
De gemeente hield net als in 2015 geld over in 2016. Gerekend was op een resultaat van 2,9 miljoen, maar uiteindelijk hield de gemeente maar liefst 5 miljoen euro over in dat jaar.

Groot deel hiervan komt door lagere uitgaven in het programma voor Maatschappelijk Ondersteuning. In het sociaal domein werd maar liefst 2 miljoen euro minder uitgegeven.

Gemor
Dat de gemeente een deel van de gelden die voor deze sociale doeleinden bestemd zijn nu in de algemene reserve stopt, leverde wel wat gemor op bij sommige partijen, maar uiteindelijk stemde iedereen er mee in.

De VVD, een partij die het jarenlang voor het zeggen had maar nu in de oppositie zit, sprak zijn waardering uit voor het gevoerde financiële beleid. Iets wat het CDA dankbaar aanvaardde na jaren verwijten te hebben gehoord dat de gemeente aan potverteren deed.

Zegeningen tellen
De collegepartijen keken vooral terug naar de dingen die bereikt zijn in de afgelopen drie jaar. Wessel Doorn van de ChristenUnie: "Laten we onze zegeningen tellen."

Op initiatief van de SGP had het college ook een lijstje gemaakt met dingen die nog gebeuren moeten. Hieraan was ook een geldbedrag gekoppeld.

Begroting 2018
De collegepartijen CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP dienden gezamenlijk een voorstel in om nu alvast in te stemmen met het opnemen van dat geld in de begroting van 2018.

Daarnaast stelden zij ook alvast een krediet beschikbaar van 6.796.231,00 euro over 2018 en 2019 om maatregelen aan de kustzone en aan onderwijsaccommodaties uit te voeren.

Lees verder in de digitale editie


3 reacties
Elke donderdag het Nieuwsblad voor Huizen per e-mail
Meer berichten