Sijsjesberg is een van de sportaccommodaties die hierbij betrokken is.
Sijsjesberg is een van de sportaccommodaties die hierbij betrokken is. (Foto: Bob Awick)

Nieuw beheer voor zwembad en sportaccommodaties

  Sport

HUIZEN Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het beheer en de exploitatie van Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en openluchtzwembad Sijsjesberg onder te brengen in een joint venture.

Deze vorm, die nog nader uitgewerkt moet worden, houdt in dat de gemeente samen met een bestaand sportbedrijf een organisatie opricht waarin het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties worden ondergebracht.

Krediet
Het college vraagt de gemeenteraad een krediet van 60.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitwerken van de nieuwe samenwerkingsvorm. De behandeling van het voorstel is op 11 juli. De medezeggenschap van de gemeente wordt bij de uitwerking betrokken.

NV Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) is de beoogde partij om de samenwerking mee aan te gaan. Het contract met Optisport voor sportcentrum De Meent loopt tot 17 juni 2020 en en zal worden opgezegd.

Versnipperd
Nu is het beheer nog versnipperd. Inwoners en organisaties krijgen in de nieuwe situatie te maken met slechts één aanspreekpunt voor de verhuur van sportaccommodaties. Door de samenwerking met een bestaand sportbedrijf ontstaan mogelijkheden om de inzet van zwembadpersoneel te combineren.

Overige (schaal)voordelen zijn: efficiëntere inzet van sportfaciliteiten, verminderde kwetsbaarheid op het gebied van installaties en gezamenlijke inkoop.

Gebruikers
Met de huidige gebruikers van de sportaccommodaties is vooraf uitgebreid gesproken. Zij zien geen bezwaren. Uitgangspunt is behouden wat goed gaat en inzetten op het oplossen van de huidige knelpunten. Huizer Basketballvereniging Quick Runners organiseert nu zelf het beheer van sporthal Wolfskamer en blijft dit doen.

Meer berichten