De spreekuren in Huizen vinden hier plaats.
De spreekuren in Huizen vinden hier plaats. Foto: G. Honing

Diaconaal Maatschappelijk Werk voor hulp vanuit christelijke levensbeschouwing

Zorg

HUIZEN - Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) is sinds februari 2020 gevestigd in Huizen. Dit is gestart in samenwerking met de gemeente Huizen. Het initiatief is een pilot voor 1 jaar om te inventariseren of er behoefte is aan laagdrempelige hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing.

Het Diaconaal Maatschappelijk Werk is onderdeel van de landelijke organisatie Stichting Schuilplaats. Henriëtte van der Linden, de plaatselijke hulpverlener, vertelt iets meer over haar werk en de stichting.

Stichting Schuilplaats
"Stichting Schuilplaats is een landelijke organisatie voor christelijke psychosociale hulpverlening. Zij bieden ondersteuning bij psychosociale problemen zoals; rouwverwerking, identiteitsvragen, onzekerheid, depressie, relatieproblemen en opvoedingsvragen. Ook geven zij cursussen met thema’s als: rouwverwerking, stress de baas of zelfvertrouwen. De organisatie heeft diverse DMW locaties in het land. En nu ook hier in Huizen."

"We willen mensen in Huizen ook de mogelijkheid bieden om dichtbij huis gebruik te kunnen maken van onze hulpverlening. Hier in de regio hadden wij nog geen locatie. Toen wij hoorden dat het Christelijk Maatschappelijk Werk Huizen van Amaris eind vorig jaar zou stoppen, zagen wij dit als mogelijkheid om hier te een locatie te starten."

Pilot
Na gesprekken met de gemeente, besloot deze een subsidie te verlenen voor één jaar om te starten als pilot. Zo kan er worden gekeken of er behoefte is aan laagdrempelige christelijke hulpverlening. Henriëtte verwacht dat deze behoefte er wel is.

"Een deel van de inwoners van Huizen heeft een kerkelijke achtergrond. Wanneer mensen zorgen en verdriet kennen in het leven, heeft dit vaak invloed op hun geloofsleven. En aan de andere kant helpt het geloofsleven bij persoonlijke levensvragen.

Christelijke professional
"Tijdens de gesprekken is er de ruimte om hierover te praten en is er herkenning en erkenning voor geloofsvragen. Mensen vinden het fijn om dit met een christelijke professional te bespreken."

Ze ziet het als een verbreding van het aanbod wat er al in Huizen is. "Net zoals je zelf je huisarts, tandarts of kapper kiest, zo mogen mensen ook zelf kiezen bij welke organisatie zij hun problemen en zorgen willen delen. Vertrouwen is daarin een sleutelwoord."

Vertrouwen
"Het vertrouwen in de hulpverlener en de organisatie speelt een belangrijke rol in het slagen van de hulpverlening. Mensen kiezen bewust voor onze dienstverlening vanwege de christelijke levensovertuiging. Ook is onze hulpverlening laagdrempelig, wat een voordeel is in het maken van een keuze."

Voor de hulpverlening van het Diaconaal Maatschappelijk Werk is geen verwijzing nodig. Mensen kunnen zichzelf aanmelden. Ook zijn de gesprekken kosteloos voor inwoners van Huizen. Daarnaast is er op dit moment geen wachtlijst, mensen kunnen snel bij ons terecht."

Op maat
"We vinden het belangrijk om de hulpverlening op maat aan te bieden; soms kan een eenmalig adviesgesprek al voldoende zijn om verder te gaan en soms is er een langer traject nodig."

Wie gebruik wil maken van de hulpverlening kan op werkdagen het algemene informatie en adviesnummer bellen; 0318 - 54 78 70 of een hulpvraag stellen via stichtingschuilplaats.nl. "Op elke werkdag tussen 8.30 en 10.00 uur is er een hulpverlener van Stichting Schuilplaats beschikbaar om mensen verder te helpen. Zelf ben ik één dag in de week in Huizen aanwezig voor begeleidingsgesprekken."

Twijfel
Voor mensen die twijfelen of ze hulp moeten zoeken of niet, heeft Henriëtte een tip: "Die twijfel is begrijpelijk. Het is niet niks om zomaar iemand te betrekken in je persoonlijk leven. Maar merk je dat de zorgen die je hebt zo hoog oplopen dat je geen goed perspectief meer hebt? Dan kan het helpen als er een onafhankelijk en objectief persoon meekijkt en meedenkt."

"Het delen van je verhaal geeft vaak al veel lucht en ruimte. Vaak hoor ik achteraf, had ik maar eerder aan de bel getrokken, het valt me alles mee. Meestal voeg ik er dan aan toe: hulpverleners zijn gewoon mensen. Ik sta niet boven iemand maar naast degenen die hulp zoekt."

Uit de krant