Foto: Foto Miché/Bastiaan Miché

Tergooi verruimt bezoekregeling, maar er is wél een ‘toegangsbewijs’ nodig

  Zorg

REGIO - Ziekenhuis Tergooi heeft sinds vandaag haar bezoekersregeling verruimd. Bij uitzondering worden een begeleider of tweede bezoeker in de bezoektijd op poliklinieken en afdelingen toegestaan mits zij in de triagetent een ‘begeleidersbrief’ of ‘bezoekerskaart’ (geprint of digitaal) kunnen tonen.

“Zo hopen wij het aantal mensen dat Tergooi binnen komt, beter te kunnen coördineren’, laat het ziekenhuis op haar website weten. Vanaf 1 september is zo’n ‘toegangsbewijs’ voor begeleider of tweede bezoeker verplicht.

Proactief
Het uitgangspunt is en blijft echter dat er één bezoeker per patiënt welkom is en dat mensen alleen naar hun poli-afspraak komen. De begeleidersbrieven en bezoekerskaarten worden uitgegeven door de poli’s en opname.

“Hierin worden automatisch de gegevens van de afspraak opgenomen waarvoor de uitzondering geldt. Een patiënt kan tot 24 uur vóór de afspraak contact opnemen met de desbetreffende poli en de uitzondering voorleggen en de noodzaak voor een begeleider bespreken. De collega’s op de poli maken dan de inschatting of er een brief wordt uitgegeven. Er kan ook proactief een brief uitgegeven worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een slecht nieuws gesprek.”

Uitzonderingen
Een begeleider mag altijd mee bij kinderen tot 18 jaar. Ook mensen die het polibezoek niet alleen kunnen afleggen, bijvoorbeeld omdat degene in een rolstoel zit, slechtziend of in de war is, mogen een begeleider meenemen. Alleen met deze maatregelen kan Tergooi aan de 1,5 meter richtlijn blijven voldoen. “Wij vragen onze patiënten en bezoekers onze maatregelen te respecteren.”

Het dragen van een mondkapje is (nog) niet verplicht in Tergooi. “Wanneer er een landelijke of regionale wijziging van kracht zou worden zullen wij dit vanzelfsprekend volgen”, aldus het ziekenhuis.

Meer berichten