Mantelzorgers op de agenda bij werkgever en zorgverzekeraar.
Mantelzorgers op de agenda bij werkgever en zorgverzekeraar. Foto: Unsplash

Werk & Mantelzorg besproken in bijeenkomst vrijwilligerscentrale

Zorg

HUIZEN - Vrijwilligerscentrale Huizen heeft maandag in samenwerking met Lenette van Tienhoven van Werk & Mantelzorg een bijeenkomst georganiseerd over werk en mantelzorg.

Vrijwilligerscentrale Huizen heeft deze bijeenkomst georganiseerd omdat de informele zorg, waaronder mantelzorg valt, steeds meer aandacht vergt. Een oorzaak is de dubbele vergrijzing. De groep 65-plussers neemt toe, maar ook is er een groeiende groep 80-plussers.

Een andere oorzaak vormt het landelijk beleid waardoor veranderingen in de zorg worden doorgevoerd. Een voorbeeld is het langer zelfstandig thuis wonen.

Belang mantelzorgers
Wethouder Maarten Hoelscher opende de avond. Hij onderschrijft het belang van ondersteuning van mantelzorgers, maar ook benadrukt hij dat dit thema op de agenda van de zorgverzekeraars moet komen, aangezien zij medeverantwoordelijk zijn voor deze ontwikkelingen

Tijdens deze bijeenkomst kwam de rol van de werkgever, de omgeving en ook de mogelijkheid voor respijtzorg aan de orde. Een van de mantelzorgers vertelde openhartig zijn verhaal.

Geen keuze
Mantelzorg is de zorg die mensen geven aan een naaste die voor langere tijd ziek of hulpbehoevend of die gehandicapt is. Mantelzorger zijn, is geen keuze, maar vaak een vanzelfsprekendheid vanwege de (familie)relatie.

Uit onderzoek blijkt dat een mantelzorger dit vaak jaren achtereen doet, waarbij het zo vanzelfsprekend wordt gevonden dat het niet of nauwelijks met de werkgever wordt besproken. Terwijl er een grote disbalans ontstaat tussen werk en privé.

Maatjes
Inzet en begeleiding van vrijwillige maatjes is hierbij onmisbaar, maar ook de bewustwording bij werkgevers om de werknemer met mantelzorgtaken te ondersteunen, is van groot belang. Vandaar de oproep aan werkgevers om mantelzorg op de agenda te plaatsen.

Inwoners met vragen over respijtzorg, ondersteuning door vrijwillige maatjes of inwoners die maatje willen worden, kunnen contact opnemen met Vrijwilligerscentrale Huizen via info@vchuizen.nl of 035-5267553.

Werkgevers
Werkgevers die vragen hebben over mantelzorg, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Lenette van Tienhoven van Werk & Mantelzorg via l.vantienhoven@werkenmantelzorg.nl.

Uit de krant

Voorproefje Nieuwsblad voor Huizen Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief