Afbeelding
Foto: Pixabay

Palliatieve Terminale Zorg zoekt vrijwilligers voor ondersteuning zorg

Zorg

HUIZEN - Steeds meer ouderen, chronisch en terminaal zieken in de regio ‘t Gooi en de Vechtstreek komen zonder hulp thuis te zitten. Dat constateert de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Gooi en Vechtstreek.

“Het is iedere dag weer een enorme uitdaging voor de zorg om alle ouderen, chronisch en terminaal zieken de zorg te bieden waar ze recht op hebben. Onze stichting kan hierbij de helpende hand bieden”, aldus een woordvoerder.

Vrijwilligersorganisatie
De stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en staat ANBI geregistreerd. “Onze geschoolde en betrokken vrijwilligers bieden concrete ondersteuning thuis bij mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste periode van hun leven bevinden.”

De hulp is niet alleen voor de cliënten, maar ook voor hun naasten waardoor de mantelzorgers even tijd voor zichzelf kunnen nemen als de vrijwilliger er is.

Tijd, aandacht en ondersteuning
Laat het wel duidelijk zijn: de VPTZ-vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen, zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken.

Met andere woorden: zorg die mantelzorgers zelf geven waardoor de mantelzorger ruimte krijgt om even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

Afstemming
“Wij bieden tijd, aandacht en ondersteuning, niet alleen thuis, maar ook in verpleeghuizen en andersoortige zorginstellingen. De zorg die onze vrijwilligers bieden, vindt altijd plaats in afstemming en samenwerking met de hulpvrager, diens naasten en de zorgprofessionals zoals de huisarts en de beroepsmatige thuiszorg.”

“De vrijwilliger(s) kunnen twee keer per week hulp bieden: overdag, ’s avonds, in het weekend en in uitzonderlijke situaties ook ’s nachts. Hoe vaak en op welke tijdstippen de vrijwilligers komen, wordt bepaald in overleg.”

Aanvulling
“Kortom: naast de professionele zorg die thuis bij een cliënt ingezet wordt door de reguliere thuiszorgorganisaties kunnen wij een prachtige aanvulling bieden.”

De VPTZ-vrijwilligers zijn actief in de regio Hilversum, Loosdrecht, Kortenhoef, ‘s-Graveland, Ankeveen Weesp, Muiden, Muiderberg, Naarden, Bussum, Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.

Nieuwe vrijwilligers
Door de toenemende vraag is er wel behoefte aan nieuwe vrijwilliger. Teven wordt een betrokken en ervaren bestuurslid gezocht. Meer informatie is te vinden op www.vptzgooienvechtstreek.nl. Bellen kan ook: 06-21227217.

Uit de krant