De gemeenteraadsvergadering van 5 november was onder andere via YouTube te volgen.
De gemeenteraadsvergadering van 5 november was onder andere via YouTube te volgen. Foto: You Tube

Gemeenteraad slikt bittere pil van bezuinigingen in begroting 2021

HUIZEN Lovende woorden voor de organisatie van de Huizerdag, die stopt vanwege bezuinigingen, en alle vrijwilligers die zich inzetten voor dit soort dingen en om mensen te helpen, tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 5 november. Toch werd de begroting inclusief bezuinigingen aangenomen. Het is een bittere pil die de gemeenteraad moest slikken om straks de financiën weer op orde te hebben.

Grote boosdoener die leidde tot die bezuinigingen zijn de extra kosten die gemaakt moeten worden in het Sociaal Domein. Die taken zijn door de gemeente een aantal jaar geleden overgenomen van het Rijk. Met minder geld moesten de gemeenten het beter gaan doen.

Groot tekort

Huizen had zich hier goed op voorbereid door een reserve op te bouwen van miljoenen, maar die is er snel doorheen gegaan en dit jaar bleek er bij de jaarrekening van 2019 dat er een groot tekort was. Dit werd veroorzaakt door sterk oplopende uitgaven binnen het sociaal domein, waaronder Wmo, jeugdzorg, participatie en inkomensondersteuning.
Als de gemeente niets zou doen, dan zouden er jaarlijks € 1,25 miljoen extra kosten ontstaan. Het college van burgemeester zocht dus naar allerlei mogelijkheden om de begroting sluitend te maken. Dat is gelukt, maar pas in 2024. Tot die tijd wordt geld uit de reserve van de gemeente gebruikt. Naast de bezuinigingen komt er ook een ozb-verhoging van 9 procent op de al beraamde 2,3 procent.

Sturen

De gemeenteraad maakte gisterenavond nog maar eens duidelijk dat het hard nodig is om te kunnen sturen op de kosten van het sociaal domein. Daar wordt al hard aan gewerkt. Zo is er een dashboard in de maak waarop eenvoudiger te zien is hoe het er voor staat. Die is echter pas volgend jaar klaar.
De angst zit er bij de raad goed in en om er zeker van te zijn dat er niet weer zulke drastische maatregelen in de toekomst nodig zijn, nam de gemeenteraad unaniem een voorstel aan met de titel Grip op Sociaal Domein.

Raad wil beter kunnen sturen op uitgaven in Sociaal Domein

Meer geld

De raad wil daarmee onder andere regelmatig op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken en eventueel waar nodig het beleid en de werkwijze veranderen. Ook wil ze dat de gemeente bij het Rijk aan blijft dringen op meer geld.
Voorop staat bij zowel de gemeenteraad als verantwoordelijk wethouder Maarten Hoelscher dat er zorg op maat blijft bestaan, maar wel betaalbaar.
ChristenUnie, GroenLinks en Transparant Huizen wilden ook waarborgen dat de zorg na de nu genomen bezuinigingsmaatregelen geborgd blijft. Zo moet er voldoende toegang zijn tot zorg en er mogen geen wachtlijsten ontstaan. Dat voorstel werd ondersteund door de meeste raadsleden. Alleen de fractie van VVD en de twee aanwezige raadsleden van D66 stemden tegen.

Kunsteducatie

De gemeenteraad heeft ook besloten om de bezuiniging op kunsteducatie te verzachten door unaniem een voorstel aan te nemen van PvdA, VVD, CDA, D66 en SGP waarin wordt gekeken of andere partijen dit over kunnen nemen.
Nu verzorgt de bibliotheek dit met de kunstuitleen, maar die laatste wordt wegbezuinigd. Nu gaat onderzocht worden of de bibliotheek hierin het voortouw kan nemen met partijen als Atelierroute Huizen, en geïntegreerd kan worden in het al bestaande aanbod van cultuureducatie.

Nieuw evenement

Ook wist de raad unaniem het geld dat beschikbaar zou zijn voor de Huizerdag in de komende drie jaren, 37.500 euro in totaal, te behouden voor een organisatie die in die jaren een nieuw evenement wil organiseren dat de identiteit van Huizen weergeeft en benadrukt en binnen de regio op de kaart zet.
Dit tegen de zin van het college van burgemeester en wethouders dat het geld liever in de algemene reserve zag verdwijnen. Dit voor het geval er nog tegenvallers zouden komen in de toekomst.

Materialenpaspoort

Ook werd er door de gemeenteraad ingestemd met een voorstel om te kijken of het materialenpaspoort regionaal kan worden ingezet. Dit voorstel van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie werd door alle partijen, behalve Leefbaar Huizen, gesteund.
Het materialenpaspoort is een middel om het duurzaamheidsbewustzijn te vergroten en levert een bijdrage aan de circulaire economie, zonder grote financiële investering. Van Sporthal Wolfskamer is bijvoorbeeld al zo’n paspoort gemaakt.

Positieve dingen

Ondanks het sombere beeld van de financiën en het zware besluit van de gemeenteraad werd er ook uitgekeken naar positieve dingen die nog te wachten staan. Zo heeft de gemeente er wel voor gekozen om ook te gaan investeren. Zo kijken zowel raadsleden als college uit naar de vernieuwing van het gebied rond de Zomerkade en het moment dat daar door iedereen kan worden genoten.

Lees op NieuwsbladvoorHuizen.nl waarom Dorpsbelangen Huizen niet mee vergaderde.