Nieuwbouw van de Rehoboth in combinatie met vernieuwbouw van de achtergelegen Zenderkerk gaat niet door.
Nieuwbouw van de Rehoboth in combinatie met vernieuwbouw van de achtergelegen Zenderkerk gaat niet door. (Foto: Bob Awick)

Rehoboth verhuist mogelijk naar Koers

  Buurt / wijk

HUIZEN - Basisschool de Rehoboth verhuist mogelijk naar de Koers en zal dan met de Tweeemaster Koers een clusterschool kunnen vormen. Dat blijkt uit een mededeling van onderwijswethouder Marlous Verbeek aan de gemeenteraad.

De alternatieve locatie is in beeld gekomen, nadat de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Huizen het bod dat de gemeente heeft gedaan op de grond bij de Zenderkerk hebben afgewezen.

Combineren
De gemeenteraad wilde namelijk dat het college de mogelijkheid onderzocht om nieuwbouw van de Rehoboth te combineren met de vernieuwbouw van de Zenderkerk.

De vrijgekomen gronden van de Rehoboth zouden dan ruimte kunnen bieden aan 31 zorgappartementen in de sociale sector of sociale woningbouw. Om deze optie open te houden is er verder gekeken naar een andere plek voor de basisschool in de wijk Stad en Lande.

Koers
Hieruit is het perceel van de Tweemaster aan de Koers - ook bekend als Kindcentrum de Optimist - als locatie voortgekomen. Beide schoolbesturen zien mogelijkheden voor een clusterschool, waarin samenwerking met elkaar en andere partners vorm kan krijgen.

Op het huidige perceel staat het schoolgebouw van de Tweemaster Koers, bouwjaar 2013, en de gymzaal Koers, bouwjaar 1973. Het perceel is eigendom van het RK onderwijs. Sloop en nieuwbouw van de huidige gymzaal aan de Koers zal nodig zijn om het terrein passend voor twee scholen in te kunnen richten. 

Positief
"RK onderwijs heeft aangegeven positief te staan tegenover het uitbreiden van de huidige voorzieningen met het nieuwe gebouw voor de Rehoboth. Het bestemmingsplan biedt voldoende bouwvlak om deze ontwikkeling te realiseren", laat de wethouder de raad weten.

"Het college wil deze optie graag verder verkennen en wil hier prioriteit aan geven. Bij de Voorjaarsnota 2020 wordt uw raad gevraagd deze prioritering te accorderen."

Planvorming opstarten
"Hierna zullen wij samen met de beide schoolbesturen de planvorming opstarten om de optie Koers verder uit te werken. Zodra de plannen gereed zijn (verwachting eind 2020/begin 2021), zullen we deze aan uw raad voorleggen in combinatie met een aanvullende kredietaanvraag."

Meer berichten