Dagelijks online op nieuwsbladvoorhuizen.nl

Wekelijks als huis-aan-huis krant in Huizen.
Oplage 19.800

Facebook.com/nieuwsbladvoorhuizen

Uitgever: Adri de Bruijn. Directie: Jolanda de Rijk
Eindredactie: Carin van den Berg. Redactie: Sanne Bakker, Larisa Landré, Suzan Oostwouder.
Correctie: Ellen Kamminga.

Informatie over adverteren: Sander Kooij 035-6945208 verkoop@nieuwsbladvoorhuizen.nl

Enter Media BV
Van Houten Industriepark 1
1381 MZ Weesp
035-6945208
www.entermedia.nl

Drukkerij: BDU Print
Verspreiding: Enter Verspreiding 035-6945208

Gemaakt met Pubble.

© Copyright Enter Media BV. Het is niet toegestaan teksten, foto's of enige onderdeel van deze website over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.