De iep waar het om gaat.
De iep waar het om gaat.

Omwonenden in actie tegen mogelijke hoogbouw en kap iep Trompstraat 1

di 5 okt 2021, 12:51 Buurt / wijk

HUIZEN - Omwonenden van Trompstraat 1 zijn een actie gestart tegen mogelijke hoogbouw en de kap van een iep aan de Trompstraat 1. “De gemeente wil woningbouw op de plaats van het voormalige kleuterschooltje aan de met de beeldbepalende circa 100-jaar oude iep. Wij zijn hier als direct omwonenden mordicus tegen.”

“Op 3 juni 2021 werden wij als omwonenden opgeschrikt door een brief van de gemeente Huizen dat deze van plan was om de maatschappelijke bestemming van de Trompstraat 1 af te gaan halen. Ook begrepen wij toen dat in september 2019 al bepaald was dat het hier om een mogelijk kansrijke woningbouwlocatie ging.”

Verrast
“Als omwonenden werden wij door deze plannen volledig verrast. Uit een onderzoek onder de direct omwonenden bleek 95 procent tegen grootschalige bouwplannen te zijn. Tijdens de commissie-behandeling en de daarop volgende raadsbehandeling op 1 juli 2021 begrepen wij gelukkig dat er toen nog geen concrete bouw- of sloopplannen bestonden.”

“Op 28 oktober 2021 gaat de gemeenteraad definitief besluiten over het vervallen van de maatschappelijke bestemming. Onze zorg is wel dat hier toch een qua volume en hoogte met de omliggende appartementengebouwen vergelijkbare hoge bebouwing komt.”

Drie redenen
De omwonenden geven drie redenen waarom hoogbouw op Trompstraat 1 niet wenselijk is:

1) De inkijk bij de direct aangrenzende woningen aan de Naarderstraat, de Karel Doormanlaan, de Trompstraat en de appartementen van de Jan van Brakelstraat.

2) De oude beeldbepalende iep, waarvan wij recent de gezondheid door een deskundige hebben laten onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek bieden wij binnenkort aan de gemeente aan. Deze iep is trouwens niet alleen oud en fraai, maar verkeert in goede gezondheid.

3) Er is nu al weinig parkeergelegenheid in de omgeving van de Trompstraat 1.

Participatietraject
“Het college heeft eerder toegezegd voor de ontwikkeling van de locatie een participatietraject te zullen starten, waarbij wij als direct omwonenden zeker betrokken willen worden. Vanwege de grootte van de iep en het wortelstelsel is er op deze plaats eigenlijk alleen laagbouw mogelijk in de maat en schaal als van de Wilhelminahof.”

Het voorstel om de maatschappelijke bestemming van Trompstraat 1 te laten vervallen en zo de weg eventueel vrij te maken voor woningbouw staat op de agenda van de commissie sociaal domein van dinsdag 12 oktober 2021 aanvang 20.00 uur. Namens de initiatiefgroep Trompstraat 1 gaan wij natuurlijk weer inspreken en ook dan zullen wij onze zorgen opnieuw kenbaar maken, met als doel: Kappen NEE, Laagbouw JA.”

Uit de krant