Daar is de VVD-bestuurder met het Stationspleinproject in zijn portefeuille heilig van overtuigd. De ondersteuningsbrief uit Haarlem en die van het in Hilversum enigszins verguisde informele samenwerkingsverband (dat de MRA toch is) zijn voor het woningbouwpro...

Wat de liberaal betreft is dit een goed voorbeeld van wat de MRA, een ‘netwerkclub’ van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam, kan betekenen. In Hilversum is de angst voor dit samenwerkingsverband er vorig jaar behoorlijk ingeslopen, zowel maatschappelijk als politiek. Vandaag nog heeft het college van burgemeester en wethouders twe...