Dat we daar met een grote groep aanwezig waren, zegt ook iets over onze alertheid en mijn alertheid. Er veel signalen dat het coronavirus best ernstig was, maar dat was nog ver weg. Dat hoort misschien bij mensen, die optimistische blik op het leven. Zo zie je maar hoe ingewikkeld het is om die signalen goed op te vangen en vooral te vertalen naar de dagelijkse praktijk.”

De eerste doden in Huizen werden op 27 maart gemeld. “In het begin van de coronacrisis schreef ik vaak een kaartje naar de nabestaanden van mensen die aan het virus waren overleden. Een heel enkele keer was er telefonisch contact. Helaas overleden er zoveel mensen, dat dat persoonlijk contact niet meer goed lukte. Ik wil voor iedereen hetzelfde kunnen doen, dus of iedereen schrijven of bellen o...