Om dat te bereiken zijn in het lokaal sportakkoord afspraken gemaakt die voor iedereen die bij sport betrokken is van belang zijn. Daarvoor zijn álle sport- en beweegaanbieders die zich de gezondheid van de samenleving aantrekken even belangrijk en hebben zij dus allemaal mee mogen beslissen over het lokale sportakkoord. Verenigingen, commerciële sportaanbieders en die uit de zorg.

Namens Team Sportservice tekende Sandra Wijhe het akkoord. Zij houdt zich bezig met inclusieve sport. Het streven is dat iedereen in Huizen een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. “Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Team Sportservice zet zich in voor mensen met een beperking, maar dit punt uit het sportakkoord is veel breder.”