De putkast kost 8.000 euro en vervangt een generator die werd gehuurd, nadat de markt werd uitgerekt tot dat deel van de Kerkstraat vanwege corona. De generator kostte in 2020 zo’n 65.000 euro en voor 2021 tot en met 24 april 21.110 euro, aldus het collegebesluit.

De kosten van het elektrapunt worden in eerste instantie ten laste gebracht van het budget voor de energievoorziening van de zaterdagmarkt. De gemeente gaat deze wel opvoeren bij het Rijk en wil deze meenemen in de gemeentelijke compensatie voor kosten vanwege coronamaatregelen.