Dat waren overigens niet Kruijts eerste vragen. Ook in 2020 wilde hij al meer over het bouwplan van een groot appartementencomplex op de grens van de gemeenten Naarden en Huizen weten. Nog altijd is niet duidelijk wat, wanneer en óf er gebouwd gaat worden door ontwikkelaar Jerry Goossens aan de Driftweg in Naarden.

Huizer motie

Buurtbewoners maken zich - net als de GDP en de gemeenteraad van de gemeente Huizen - ook zorgen over de impact van het gebouw in hun woonomgeving. De Huizer gemeenteraad heeft een motie aangenomen, waarmee burgemeester en wethouders wordt opgedragen ‘met gebruik van alle relevante middelen, waaronder externe juridische bijstand, alle bebouwing anders dan die het bestemming...