Zicht op Bewegen is het sportprogramma van de gemeente Huizen voor kwetsbare inwoners. Dit kunnen ouderen of chronisch zieken zijn, maar ook inwoners die niet de middelen hebben om te sporten. Buurtsportcoach Manon Morelissen omschrijft het als volgt: “Als sporten niet vanzelfsprekend is voor je, ben je hier welkom.”

“95 procent van de deelnemers wordt doorverwezen via de gemeente. Consulenten geven mij de naam en contactgegevens van betreffende personen en ik neem contact met ze op. Ik benader ze altijd persoonlijk. Soms is dat moeilijk, omdat ze de taal niet spreken. Statushouders zijn vanuit hun participatietraject verplicht om mee te doen aan Zicht op Bewegen. Andere kwetsbaren kunnen vrijwillig meedoen.”