De bewoners rondom de locatie Kalmoes, Zuiderzee/Huizermaatweg genoemd in het plan, waren indertijd erg geschrokken dat er in ‘hun parkje’ gebouwd zou worden. Massaal protesteerden ze tegen het plan. Ze dachten gehoord te zijn, maar lezen nu dat participatie is gericht op woningbouw en niet wat anders.

In het participatieplan waarnaar de uitnodigingsbrief verwijst, staat namelijk te lezen: ‘Dat betekent dat de participatie niet gaat over de vraag of er woningbouw moet komen maar over de vraag: hoe kan betaalbare woningbouw in het gebied zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Hoe gaat het eruit zien? Waar moet de gemeente rekening mee houden op die locatie?’