Schooldirecteur Else Linde tekent het convenant Handle with Care onder toeziend oog van haar leerlingen, Veilig Thuis en de politie.
Schooldirecteur Else Linde tekent het convenant Handle with Care onder toeziend oog van haar leerlingen, Veilig Thuis en de politie. Foto: © Bob Awick

Sneller steun op school na huiselijk geweld

Algemeen

HUIZEN - Als een kind slachtoffer of getuige is van huiselijk geweld en de politie constateert dit dan krijgen scholen binnen een dag een melding. Dat is het idee achter Handle with Care dat vanaf gisteren als proefproject op elf scholen in Huizen gaat draaien. “Normaal ging er veel tijd overheen maar met deze directe melding kunnen we meteen hulp bieden en kijken wat het kind nodig heeft”, vertelt Else Linde, directeur van de Van der Brugghenschool.

Haar school is één van de elf scholen die meedoet aan de pilot van de Regio Gooi en Vechtstreek en is een samenwerking tussen politie, scholen, Veilig Thuis en de leerplicht. Binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld gaat er een Handle with Care melding naar een contactpersoon van de school; een signaal dat er met het betreffende kind iets voorgevallen is. Nu is het nog zo dat vaak eerst via de politie een melding naar Veilig Thuis gaat en dan pas via een wijkteam een melding naar school gedaan wordt. “En dat terwijl school vaak de veilige haven is voor de kinderen die in deze situaties zitten”, vertelt Linde. 

Patroon

Haar school, onderdeel van de Ichthus-scholen, was dan ook tijdens de coronalockdown open voor kinderen die dat nodig hadden. “Ik heb kinderen thuis opgehaald omdat school voor hen een rustpunt was. Hoeveel kinderen het zijn? Het zijn er altijd meer dan je denkt en elk kind is er één teveel.” Dat is ook de mening van Erik-Jan van Lutterveld, operationeel expert van de politie, regio Gooi en Vechtstreek Noord. De agent kent de verhalen uit zijn voormalige werk als wijkagent en coördineert nu zaken rondom verwarde personen, stalking en huiselijk geweld. “Vroeger was huiselijk geweld geen zaak voor de politie, maar tegenwoordig steeds meer. Wij zijn altijd en overal bereikbaar. Dit vroeg oppakken en zeker via scholen is erg belangrijk. Wij zien namelijk dat veel jongeren of volwassenen die vroeger te maken hadden met huiselijk geweld ook zelf weer in zo’n patroon terecht komen. Ze gebruiken zelf geweld, tegen mensen maar denk ook aan dierenmishandeling. Het patroon herhaalt zich en het zou mooi zijn als we dat zo vroeg mogelijk kunnen doorbreken.” Voor zijn team betekent het eerder een melding richting de leerplicht sturen die het onder de noemer ‘Handle with Care’ naar school sturen.

Voor de scholen betekent het eerder een signaal ontvangen maar niet zozeer extra werk, vertelt Linde. “Het gaat om hele simpele dingen zoals even vragen hoe het gaat, het bespreekbaar maken, maar ook hulp bieden. Als een kind zich niet veilig voelt komt het niet tot leren. Zonder dat we als docenten hele plannen moeten schrijven kunnen we snel handelen, zoals leerondersteuning aanbieden. Dat kost niks extra en komt helemaal ten goede aan de leerling.”

Proef

Handle with Care is in 2019 al in vier andere plaatsen in Nederland getest en het eerder signaleren door school zorgt volgens de deelnemers dat er minder stress bij de leerlingen is, er opener gesproken wordt over gezinsgeweld en kinderen sneller en gerichter geholpen kunnen worden. Mede vanwege het simpele concept met veel effect wilde wethouder Maarten Hoelscher graag het project oppakken in Huizen. Naast wethouder in Huizen is hij ook voorzitter van de regionale taskforce huiselijk geweld en mishandeling. “Gemiddeld is één kind per klas slachtoffer van huiselijk geweld. Daarom is dit zo’n ontzettend belangrijk onderwerp. Op een effectieve manier kunnen we zo’n kind nu snel ondersteunen. Belangrijk want geweld overerft. Het is essentieel om die negatieve spiraal te doorbreken. Ik vind het dan ook jammer dat niet alle dertien basisscholen in Huizen hieraan mee konden doen, want hier wil je toch wat mee. Elk kind verdient gelijke kansen in het leven.”

Naar schatting worden in Nederland zo’n 90.000 tot 127.000 kinderen mishandeld, 70.000 zijn getuige van geweld in huis. Zo’n 25.000 kinderen maken geweld mee waarbij de politie in moet grijpen. Voor die laatste categorie is Handle with Care gestart. Daarnaast is het altijd mogelijk om een vermoeden van huiselijk geweld of mishandeling te doen bij Veilig Thuis via 0800-2000. 

Augeo Foundation heeft het Handle with Care concept overgenomen uit Engeland. Daar heet het Operation Encompass en doen er inmiddels 33 van de 43 politiekorpsen mee. Het gaat dan om ruim 120.000 kinderen op jaarbasis die op school aanvullende steun krijgen. Het project loopt ook in de Verenigde Staten, Australië en Ierland. De pilot in Huizen loopt tot einde van dit schooljaar en als het ook hier een succes blijkt dan wordt het in de hele regio uitgezet. 

Uit de krant