<p>Omwonenden zijn bang dat de openheid van het gebied verdwijnt, maar dat ziet de Raad van State anders.</p>

Omwonenden zijn bang dat de openheid van het gebied verdwijnt, maar dat ziet de Raad van State anders.

(Foto: Bob Awick)

Raad van State maakt einde aan jaren durend geschil over landhuis Limieten

HUIZEN - De omstreden bouw van een groot landhuis op de plek van Kwekerij De Limieten aan de Naarderstraat mag doorgaan. De Raad van State gaf daarvoor vandaag toestemming.

Eerder blokkeerde de Raad het plan, omdat het in strijd was met provinciale regels voor bebouwing van het buitengebied. Vervolgens raakte de gemeente in conflict met de provincie, omdat die weigerde mee te werken aan een afwijking van de provinciale regels.

De gemeente koos uiteindelijk eieren voor zijn geld en maakte een aangepast plan. Dat plan voldoet volgens de Raad nu wel aan de eisen die de provincie stelt.

Strijden
Stichting de Limieten en Valkeveen en enkele omwonenden bleven tot het einde strijden tegen de bouwmogelijkheid voor een forse woning en andere bebouwing. Dat zou onder meer de openheid van het gebied Zanderij zwaar aantasten.

Volgens de Raad zorgt het gewijzigde plan voldoende voor bescherming van die openheid. Het landhuis komt op een lager gelegen deel van de Zanderij te staan en sluit zo aan op de andere bebouwing langs de Naarderstraat.

Open landschap
Het wijzigingsplan zorgt juist voor herstel van het open landschap, omdat de beplanting op de kwekerij verdwijnt en weer plaats maakt voor een open weidelandschap.

De vrees van de bezwaarmakers dat het plangebied kan worden volgebouwd met bijgebouwen en hoge schermen, is volgens de Raad ook onterecht. Op grote delen van het terrein is helemaal geen bebouwing toegestaan, uitgezonderd kleine bebouwing die sowieso zonder vergunning mag worden neergezet.

Beschermd
Voor bebouwing waarvoor wel een vergunning is vereist, geldt de eis dat die de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden van het landgoed niet ernstig mag aantasten. Binnen het als tuin aangewezen deel van het plangebied zijn beplanting en schermen van meer dan twee meter hoog niet toegestaan. Daarmee wordt ook de openheid beschermd, aldus de Raad.

Meer berichten