De Gazprom-toren in Sint Petersburg.
De Gazprom-toren in Sint Petersburg. Foto: Pixabay

Ontwikkelingen energiecontracten met Rusland in regiogemeenten

Algemeen

HUIZEN - De Russische inval in Oekraïne, eind februari, was de aanleiding naar een onderzoek hoe om te gaan met de aardgascontracten met Gazprom Energy NL.

Gazprom Energy is het Nederlandse onderdeel van het Russische Gazprom en verzorgt de energie, elektriciteit en aardgas, voor 120 gemeenten in Nederland, waaronder ook de gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek.

Contracten beëindigen
Gemeenten zijn afhankelijk van de standpunten vanuit het kabinet of op Europees niveau. Het 5e Europese sanctiepakket tegen Rusland van 8 april stelt dat bestaande lopende contracten met Russische partijen die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, dienen voor 10 oktober 2022 te zijn beëindigd.

Dit heeft direct gevolgen voor regiogemeenten en de contracten voor de levering van aardgas door Gazprom.

Haalbaarheid
Tussen 14 april en 24 april zijn verschillende gesprekken gevoerd tussen de VNG en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor gemeenten om de contracten te ontbinden en de energielevering opnieuw aan te besteden.

Op 24 april heeft het Ministerie EZK bevestigd dat op basis van 5e Europese sanctiepakket gemeenten de gascontracten dienen te ontbinden vóór 10 oktober 2022. Daarbij volgt ook compensatie door EZK voor eventuele boetes, schadeclaims en/of schadevergoedingen voor de gemeenten als gevolg van de ontbinding. 

Geen compensatie
Het ministerie neemt echter geen rol bij de coördinatie van een nieuwe aanbesteding voor het gemeentelijk aardgas. Ook is er geen sprake van compensatie van prijsverschillen bij een nieuwe aanbesteding.

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek werken nu gezamenlijk het proces uit voor de ontbinding van de contracten en het opnieuw aanbesteden van de gascontracten voor 10 oktober 2022.

Volledige stop
Het ministerie EZK heeft recent ook aangekondigd dat zij werkt aan een volledige stop van invoer van Russisch gas op 1 januari 2023. De ontbinding van de leveringscontracten met Gazprom Energy NL is niet van invloed op de oorsprong van aardgas.

Nederland is op dit moment voor ongeveer 15% afhankelijk van Russisch gas. Hierop hebben de gemeenten dan ook geen directe invloed.

Voor de levering van elektriciteit hebben de regiogemeenten geen contracten met Gazprom Energy. Hiervoor zijn contracten gesloten met Greenchoice en om|nieuwe energie. Dit zijn Nederlandse leveranciers.

Uit de krant