Wat zijn de gevolgen van de keuze voor meerijden over 't Merk voor Huizen? Dat is nu de vraag.
Wat zijn de gevolgen van de keuze voor meerijden over 't Merk voor Huizen? Dat is nu de vraag.

Trekt de provincie stekker uit project voor snelle buslijn?

Algemeen

HUIZEN - De raad heeft donderdag nogmaals zijn voorkeur uitgesproken voor de variant om de bus voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) mee te laten rijden via 't Merk. De provincie vindt het merkwaardig dat het college tot dit besluit is gekomen. De geluiden dat de provincie de stekker uit de snelle buslijn zal trekken voor Huizen worden hierdoor steeds luider.

Aanleiding voor het collegevoorstel waren de uitkomsten van een onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente Huizen. Hieruit bleek dat met kleine optimalisaties het meerijden via 't Merk voldoet aan de snelheidsnorm voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Persverklaring
De gemeente liet in eerste instantie weten niet bekend te zijn met de geluiden dat de provincie de stekker er uit zou trekken, maar kwam vandaag met een persverklaring naar buiten.

Daarin staat onder andere: "Tijdens de Stuurgroepvergadering op 12 november 2015 is het onderzoeksrapport uit Huizen niet inhoudelijk besproken. De provincie bleef op het standpunt dat de resultaten van het vergelijkend onderzoek van de provincie leidend zijn en dat er geen andere keuzes mogelijk zijn. Tijdens deze vergadering is er geen besluit genomen over een mogelijke ingebrekestelling door de provincie (dit laatste wordt de afgelopen dagen gesuggereerd in de beeldvorming over HOV)."

Provincie: merkwaardig
De provincie liet als reactie op het besluit van de gemeenteraad weten dat zij het merkwaardig vindt dat Huizen onder leiding van het college tot dit besluit is gekomen.

"Het is een eenzijdig door het college van Huizen genomen besluit. En het is merkwaardig dat het college tot dit besluit is gekomen, aangezien uit onderzoek is gebleken dat deze meerijvariant niet HOV-waardig is. Wat de gevolgen van het besluit van Huizen zijn voor het tracédeel Huizen-Blaricum is dus op dit moment niet duidelijk."

Lees ook het verhaal over het besluit in de digitale editie van het HuizerNieuws

Uit de krant