Foto: Hans Peijs

Werkende 60-plussers in Gooi en Vechtstreek fors gestegen

  Bedrijven

HUIZEN - De Gooi en Vechtstreek kent een zeer vergrijsde beroepsbevolking; maar liefst 7300 werknemers van 60 jaar of ouder wonen in 'Gooi. Ten opzichte van tien jaar terug is dat een stijging van meer dan 3700. De meeste 60-plussers werken in de sectoren Zorg & welzijn, Overige zakelijke diensten, Onderwijs en Industrie.

In totaal werken er 4.600 werknemers in deze sectoren. Het aandeel van 60-plussers is in tien jaar tijd in de regio Gooi en Vechtstreek toegenomen van 3,9 procent tot 7,4 procent. De komende jaren zal de vergrijzing leiden tot een vervangingsvraag. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. "De vergrijzing draagt via de vervangingsvraag bij aan de spanning op de arbeidsmarkt."

Moeilijk vervulbare vacatures zijn er in de regio onder meer voor de functies: BI-specialisten, beleidsmedewerkers, onderwijzend personeel, vrachtwagenchauffeurs, verzorgenden en verpleegkundigen. Door de verwachte verdere groei van de werkgelegenheid in de sector Zorg & welzijn zullen werkgevers in die sector ook gedurende de komende periode voor de uitdaging staan hoe zij aan voldoende gekwalificeerd personeel kunnen komen.

Eind januari 2019 verstrekte UWV in totaal 4.113 WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek. Dat waren 443 uitkeringen meer dan de 3.670 in januari 2020. Op landelijk niveau daalde het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar met 13,5 procent. In de regio Gooi en Vechtstreek bedroeg deze daling in dezelfde periode 10,8 procent. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, was met 2,7 procent in januari 2020 in de regio Gooi en Vechtstreek nagenoeg gelijk aan het landelijk WW-percentage van 2,6 procent.

In januari nam het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van december vorig jaar wel toe in deze regio (+7,3 procent) én landelijk (+8,1 procent). De stijging van het aantal WW-uitkeringen doet zich ieder jaar in januari voor. Het is vaak het gevolg van aflopende arbeidscontracten aan het einde van het voorgaande jaar. Het aantal WW-uitkeringen nam in januari in alle sectoren toe, behalve in de schoonmaak. In alle gemeenten in de arbeidsmarktregio, met uitzondering van Laren, steeg de afgelopen maand het aantal WW-uitkeringen.

Meer berichten