Afbeelding
Foto: Hans Peijs

UWV: Aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek blijft licht schommelen

vr 20 nov 2020, 07:07 Bedrijven

REGIO - Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek is in oktober weer iets gestegen ten opzichte van de vorige maand. In deze regio telde UWV in oktober 4.572 WW-uitkeringen. Dit is een stijging met 2 procent ten opzichte van september. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk. 

Dit betekent dat er (nog) geen grote stijging van het aantal WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zichtbaar is. Het zijn er 89 meer dan een maand eerder. Aan de daling, die begon na de maand mei, kwam in oktober voorlopig wel een eind.

Landelijk bleef het aantal verstrekte WW-uitkeringen nagenoeg gelijk. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Gooi en Vechtstreek met 890, ofwel 24,2 procent. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,2 procent.

Lichte toename horeca en catering
In oktober deed zich met name een stijging in de horeca en catering voor. In totaal zorgden 62 extra WW-uitkeringen voor een stijging van 21,8 procent. De daling in sector Bank en Verzekeringswezen (-10,2 procent) betreft twintig WW-uitkeringen.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef gelijk aan vorige maand op 3,3 procent. Daarmee lag dit percentage ook in september iets boven het landelijk gemiddelde, dat ook niet wijzigde en bleef staan op 3 procent.

Overstapberoepen
Door de coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt en is het niet altijd makkelijk om ander werk te vinden. De vaardigheden van werkzoekenden komen mogelijk ook goed van pas in een baan waar zij nog niet aan hebben gedacht.

Om werkzoekenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van (ander) werk bracht UWV verschillende publicaties met overstapberoepen uit. Dit betreft overstappen naar beroepen die mensen de afgelopen jaren hebben gemaakt en die op dit moment betere baankansen bieden. UWV deed dit voor zestien beroepsgroepen.

Tekst gaat verder na de afbeelding

Bron: UWV

Op 10 november bracht UWV de publicatie ‘Werkgelegenheid en NOW naar sector sinds start coronacrisis’ uit. Hieruit blijkt onder meer dat landelijk het aantal banen van werknemers tussen februari en juli met 125 duizend (-1,5 procent) is gedaald. Vooral in de zakelijke diensten (reisbureaus, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie nam het aantal banen af.

Daarnaast zijn door de overheidssteun banen behouden gebleven. Zo valt de banenkrimp in de luchtvaart tot nu toe mee. Ook zijn er enkele sectoren die vooralsnog weinig tot geen last hebben van vraaguitval. Dat geldt met name voor de landbouw, goederenvervoer en voedingsindustrie. De detailhandel food is de enige sector die gegroeid is door de coronacrisis.

Bron: UWV

Uit de krant