Anne Marie Hesta, wethouder Bert Rebel (m) en Eduard Rebel ondertekenden vanmorgen de overeenkomst.
Anne Marie Hesta, wethouder Bert Rebel (m) en Eduard Rebel ondertekenden vanmorgen de overeenkomst. Foto: Carin van den Berg

Overeenkomst BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) ‘t Hart van Huizen verlengd

Bedrijven

HUIZEN - Anne Marie Hesta, duo-voorzitter van ‘t Hart van Huizen, en penningmeester Eduard Rebel hebben vanmorgen samen met wethouder Bert Rebel van Economie de overeenkomst ondertekend om de BedrijfsInvesteringszone (BIZ) te verlengen.

“Een ‘schoon, heel, veilig en aantrekkelijk centrumgebied’. Dat is het doel van de uitvoeringsovereenkomst voor de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) ’t Hart van Huizen, die op 31 december 2021 eindigt”, laat de gemeente weten.

De overeenkomst wordt verlengd tot en met 2026, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor de periode 2022-2026 werd daar nu alvast een overeenkomst voor getekend.

Draagvlakmeting
De overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad op 16 december en het (positieve) resultaat van de draagvlakmeting onder de ondernemers in het centrumgebied.

Dat onderzoek wordt in februari 2022 gehouden. Als blijkt dat er voldoende draagvlak is, wordt de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 verlengd voor 5 jaar.

BIZ-subsidie
De ondernemers in het BIZ-gebied betalen jaarlijks een BlZ-bijdrage, die als gemeentelijke heffing wordt geïnd. De totale opbrengst van alle heffingen wordt in de vorm van een subsidie (BIZ-subsidie) ieder jaar uitgekeerd aan de BIZ-stichting.

Met de subsidie kan de BIZ-stichting uitvoering geven aan het plan van aanpak voor de periode 2022-2026. Het plan van aanpak omvat onder andere schoonmaakacties, activiteiten in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), de organisatie van evenementen en marketing en communicatie.

Uit de krant