Khloud Yasin en Soumia Remal van de Veenpluis.
Khloud Yasin en Soumia Remal van de Veenpluis. Foto: Buurten met Buren

Buurten met Buren zorgt voor een kerstfeest voor iedereen

Buurt & wijk

HUIZEN - Voor veel christenen is het kerstfeest in de eerste plaats een religieus feest. Voor anderen gaat het vooral om gezellig samenzijn. Maar niet voor iedereen is ‘kerstfeest’ een vanzelfsprekend begrip.

Het kerstfeest hoort bijvoorbeeld niet tot de islamitische traditie. Buurten met Buren vroeg daarom enkele ‘burenverbinders’ met een migratieachtergrond wat zij zouden willen doen om het in de komende decembermaand toch een kerstfeest voor iedereen in Huizen te maken.

Burenverbinders
Buurten met Buren zet zich onder andere in voor meer onderlinge contacten in straten en buurten in Huizen. De organisatie werkt met ‘burenverbinders’, dat zijn mensen die een actieve bijdrage leveren aan meer verbinding in hun eigen straat of buurt.

Het ‘Kerstfeest voor iedereen’ is een initiatief van de Krachtcentrale in Huizen en de Business factory, waar Buurten met Buren met veel plezier aan aan meedoet.

Burenverbinders van de Veenpluis
Khloud Yasin, geboren en getogen in Syrië, woont op de Veenpluis, evenals haar buurvrouw Soumia Remal, die afkomstig is uit Algerije. Samen zijn zij in 2021 burenverbinder geworden.

Zij organiseren 23 december een gezellige activiteit op het mooie plantsoen van de Veenpluis. Ze hopen dat ook buurtbewoners uit omliggende straten 23 december naar de Veenpluis komen. 

Het initiatief van de buren sluit perfect aan op de aspiratie van Buurten met Buren: zoveel mogelijk verbinding in straten en buurten op 23 december!

Zelf iets organiseren
Bewoners die net als Khloud en Soumia ook deze dag ook een activiteit in de straat of buurt willen organiseren, kunnen dat laten weten aan Buurten met Buren via info@buurtenmetburen.nl.

De organisatie denkt graag mee over het plan en kunnen dit ook publiceren op de website. Eventuele kosten daarvoor, tot een maximum van 50 euro per straat/buurt, worden eventueel vergoed. 

Zo ontstaat er er met elkaar, een mooi verbindend kerstfeest voor iedereen in Huizen!

Uit de krant