De aankomst van de asielzoekers in 2022.
De aankomst van de asielzoekers in 2022. Foto: Bob Awick

COA dient verzoek in voor verlenging tijdelijke opvang asielzoekers

Buurt & wijk

HUIZEN - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een formeel verzoek ingediend voor de verlenging van tijdelijke opvang van asielzoekers op het hotelschip in de Werkhaven in Huizen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag bekend gemaakt dat het een positieve grondhouding heeft ten aanzien van de voortzetting van deze opvang. 

Het college vraagt de gemeenteraad nu om haar positieve zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de voortzetting in de raadsvergadering van 9 maart 2023.

Waarom verlenging? 
Er is landelijk een nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente Huizen faciliteert de vluchtelingenopvang op een hotelschip sinds begin 2022 in twee perioden: van januari t/m maart 2022 en van oktober 2022 t/m 15 april 2023.

Uit evaluaties waarin ook de input van de Klankbordgroep is meegenomen, blijkt dat de opvang in Huizen soepel verloopt. Het COA dekt alle kosten van de opvang. 

Verbetering
Naar aanleiding van knelpunten die door de bewoners van het hotelschip naar voren zijn gebracht heeft het COA, in lijn met de reguliere procedures, een aantal zaken ter verbetering in gang gezet. 

Het college wil om de hierboven genoemde redenen blijven bijdragen aan de maatschappelijke opgave van opvang van vluchtelingen.

‘Steentje blijven bijdragen aan de vluchtelingenopvang’
Wethouder Karin van Werven: “Het college is van mening dat Huizen uitstekend in staat is gebleken om deze vluchtelingen tijdelijk op te vangen op het hotelschip.”

“De opvang verloopt goed, dat blijkt ook uit de evaluaties en onze gesprekken met de Klankbordgroep.”

“Waar nodig werken we samen aan verbeteringen. Het is een gemotiveerde groep mensen die graag een positieve bijdrage wil leveren aan onze maatschappij. Wij willen hen hierin steunen en als gemeente ons steentje blijven bijdragen aan de vluchtelingenopvang.”

Planning
De omwonenden en ondernemers in het gebied rondom de Werkhaven en de samenwerkende partijen zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Op 9 maart maakt de gemeenteraad haar zienswijze kenbaar ten aanzien van de voortzetting van de opvang. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Uit de krant