Afbeelding
Foto: Bastiaan Miché

Breed pakket aan maatregelen tegen werkloosheid in Gooi en Vechtstreek

Coronavirus

REGIO - De coronacrisis gaat grote gevolgen hebben voor de economie in ‘t Gooi en de Vechtstreek. Gold er voor de crisis nog een werkloosheidspercentage van 2,9 procent, verwacht wordt nu dat dit percentage volgend jaar uitkomt op 7,3 procent, waarbij flexwerkers en ZZP’ers het hardst getroffen worden. 

Tijd voor maatregelen dus. Daarom komen Gooise gemeenten met een omvangrijk pakket van maatregelen en investeringen om de regionale economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Dit met als doel de gevolgen van de coronacrisis in deze regio zo veel als mogelijk te verzachten. Deze investeringen richten zich op het vergroten van de werkgelegenheid en moeten een impuls zijn voor de zorgsector, de energietransitie, circulaire economie en de mediasector. 

Gooi en Vechtstreek Werkt Door Gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken al langer aan meer werkgelegenheid: vanuit de plannen ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’. Deze plannen zijn echter gebaseerd op de economische situatie vóór de corona-crisis.

Het project ‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’ is deze maand gestart en verbindt werkgevers aan elkaar zodat mensen (eventueel tijdelijk) van werk naar werk worden begeleid. Zowel werkgevers als zzp’ers kunnen hier terecht wanneer ze geen werk hebben voor hun medewerkers, of als ze kampen met personeelstekorten. 

Acht nieuwe projecten
Maar nu de nood hoog is, zijn meer initiatieven noodzakelijk. De maatregelen uit Werken aan Werk en Perspectief op Werk zijn aangepast. Er zijn acht nieuwe projecten ontwikkeld, die drie van de bestaande projecten vervangen: Schoonthuis, Innovatiefonds en Jongerenvouchers. De verwachting is dat met deze plannen 400 mensen werk behouden of aan het werk komen. 

Dit is in nauwe samenwerking met werkgevers en arbeidsmarktpartners als FNV, CNV, UWV en het onderwijs gedaan, aldus de betrokken wethouders in een brief aan de gemeenteraad. “Door deze bijstelling willen we beter inspelen op de nieuwe economische werkelijkheid door de mobiliteit van werk naar werk te stimuleren, inwoners naar werk in kansrijke sectoren te begeleiden én voorkomen we langdurige uitval, ontslag en uitkeringsafhankelijkheid van inwoners.”

2,1 miljoen euro
De gemeenten investeren 2,1 miljoen euro in projecten die moeten leiden tot meer banen, meer opleidingen en meer dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Zo start in samenwerking met regionale zorgen scholingsorganisaties een opleidingstraject.

Ook komen er werkervaringsplek in de mediasector en de circulaire economie. Naast het actieplan zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen om ondernemers en organisaties te helpen. Eind januari is er wederom een regionale ondernemersavond, om actuele ontwikkelingen te bespreken. De urgentie van de coronacrisis leidt er volgens de Regio toe dat de projecten nu al starten.

Uit de krant