Foto: Collectie Drukkerij Bout
Historische Kring

De Spaanse griep

  Cultureel

De anpak van de pandemieën was en is héël verschillend. In 1918 wisten ze nog nijt zoëvuul van virussen. De medische kennis is nijt te vergelijken met wat of we nou weten. D'r wazzen gien griepvaccins en antibiotica mós nog uitëveunden wurren. Too de eerste werreldoorlog ovvëleupen was, keerden de overëbleven soldaten weer vróm naer huis too. Daer wurden ze feestelijk binnen ëhaald. Deur dee werreldwijde massabijéënkómsten verspreidde 't virus dum gemakkelijk. Werreldwijd overleejen naer schatting zoë'n twijntig tot hóngderd miljoen minsen.

Too 't Corona virus uitbrak hadden ze al gauw in de gaten dat 't een héële besmettelijke ziekte was en dat ze daer héële strenge maatregelen vur mósten niemen.

Deurdat 't wat weg had van griep, duurden 't sóms wat langer dan achterof ëmótten zou hemmen. Mar dat is achterof. Hoewel d'r al héël wat slachtoffers ëvullen binnen, zallen we de aantallen van hóngderd jaar ëliejen nijt halen. Gelukkig mar. Dat zou nijt best wezen.
De Spaanse griep verdween ainde 1919 vrij plotseling. 't Virus was tot een mildere vorm ëëvolueerd en bijna iederéën was immuum ëwurren, waardeur de Pandemie uitstierf.

Hoo of wij nou van 't coronavirus of kómmen is nog de vraag. De maatregelen dee ëneumen binnen deur de regering binnen best héël ingrijpend vur de samenleving.

Wat minder serieus, mar daeróm nijt minder belangrijk, hoo kómmen we nou an nijwe kijertjies as we aarhallëve meter van mekaar of mótten blijven? 't Is mar goeëd dat t'r teugeswoordig zoëvuul ooievaars róngdvliegen, aarst kón dat nog welderies een groët probleem wurren.

Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut van IJzuk

Meer berichten