Trouwen kan nog wel in De Boederij, maar niet in de tuin. Ook zijn horecafestiviteiten ervoor of erna niet meer mogelijk.
Trouwen kan nog wel in De Boederij, maar niet in de tuin. Ook zijn horecafestiviteiten ervoor of erna niet meer mogelijk.

Commerciële activiteiten De Boerderij stopgezet om overlast

  Cultureel

HUIZEN - De overlast die bewoners rond De Boerderij ervaren is over.  De oplossing is uiteindelijk gevonden in 'terug naar de basis'. Dat wil zeggen: De Boerderij is er alleen voor theater en sociaal-cultureel gebruik. De commerciële activiteiten zullen in zijn geheel worden stopgezet.

Bewoners, gemeentelijke vertegenwoordigers en de directie van Spant!, eigenaar van De Boerderij, hebben hiermee een traject van mediation afgesloten. Het gezamenlijke resultaat wordt nog voor instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Overlast
De afgelopen jaren hebben omwonenden van De Boerderij overlast ervaren van de commerciële- en horeca-activiteiten in De Boerderij. Halverwege 2016 heeft de buurt zich tot de gemeente gewend.

Toen volgde er een periode van intensieve gesprekken tussen de directie van Spant!, vertegenwoordigers van de omwonenden en de gemeente. Het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing bleek best heel lastig.

Randvoorwaarden
Een dergelijke oplossing moest namelijk gebaseerd zijn op een aantal randvoorwaarden: behoud theater, substantiële vermindering van de overlast en het uitgangspunt van de huidige subsidiebedragen. Mediation bleek wenselijk.

Uiteindelijk heeft de commissie Fysiek Domein in haar vergadering van 17 mei dit jaar aangegeven in te stemmen met een mediationtraject. Het doel van dit traject was te komen tot een integrale oplossing.

Struikelblok
Tijdens het mediationtraject bleek dat een werkbare en duurzame oplossing niet mogelijk is binnen de genoemde randvoorwaarden. Het gebruik van de tuin en de noodzaak hiervan voor een gezonde exploitatie in de huidige opzet bleef het grote struikelblok.

De opbrengsten uit de commerciële activiteiten, waarmee het theater voor een deel gesubsidieerd kon worden, komen hiermee te vervallen. Voor een sluitende begroting wordt daarom ook teruggegaan naar het oude subsidieniveau, zoals dat tot 2012 gold.

Huwelijk
Het sluiten van huwelijken blijft mogelijk in De Boerderij. Het gaat daarbij uitsluitend om de huwelijksvoltrekking zelf in het gebouw. In de tuin trouwen is niet mogelijk. Ook horecafestiviteiten voor of na een huwelijk zijn niet mogelijk meer.


reageer als eerste
Elke donderdag het Nieuwsblad voor Huizen per e-mail
Meer berichten
 

Nieuwsblad voor Huizen nieuwsbrief

Elke donderdag het Nieuwsblad voor Huizen per e-mail