Foto: Linda Blok

Zorgen over lotingssysteem in Huizer onderwijs

  Mensen

HUIZEN - Doorstroming vanuit het basisonderwijs in Huizen naar het voortgezet onderwijs in Huizen is geen vanzelfsprekende zaak. Dat stelt de lokale fractie van het CDA. De christendemocraten hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De zorgen zijn met name gericht richting de Huizermaat. De scholengemeenschap aan de Monnickskamp gebruikt namelijk een systeem van loting om het aanbod van leerlingen te reguleren, schrijft fractievoorzitter Rutger Rebel. Hij vreest bovendien dat het probleem alleen maar toeneemt, onder andere door de woningbouw in Blaricum en Eemnes waar geen middelbare scholen zijn gevestigd. Rebel pleit er daarom bij het college voor om leerlingen uit Huizen met voorrang te plaatsen op middelbare scholen in het vissersdorp.

Rector Tanja de Ruijter van de Huizermaat bevestigt dat er voor het afgelopen en ook voor komende schooljaar is geloot. De capaciteit van de school is namelijk te gering. Vorig jaar gold dat voor de onderwijsstromingen mavo/havo en havo/vwo, dit jaar was dat het geval bij havo/vwo en vwo-plus. De rector benadrukt echter dat er plek is voor alle leerlingen in Huizen, ook door een goede samenwerking met het Erfgooiers College. "De doorstroming in Huizen wordt niet belemmerd."

Het ziet er niet naar uit dat in de jaren die volgen de Huizermaat (opnieuw) te veel aanmeldingen binnenkrijgt en leerlingen moet teleurstellen, denkt zij. "Volgend jaar is de uitstroom net zo groot als tot dusver onze instroom is geweest."

Binnen de Huizermaat zijn drie stromingen voor de brugklassen. De school streeft ernaar om alle stromingen - mavo, havo en vwo - gelijk te houden om zo op alle drie de niveaus goed onderwijs te kunnen bieden. Ieder jaar is er op de school plek voor zo'n 260 brugklasleerlingen. De afgelopen jaren is de school echter flink gegroeid.

De instroom was groter dan de uitstroom, de capaciteit bleek te gering en niet alle leerlingen konden geplaatst worden. Het is dus niet zo dat leerlingen daardoor op straat kwamen te staan, benadrukt de rector. "We hebben twee goede scholengemeenschappen in Huizen en we zijn samen (met het Erfgooiers College, red.) verantwoordelijk voor goed onderwijs."

De Ruijter geeft echter wel aan dat het hoge aantal nieuwe leerlingen dit jaar de school heeft overvallen. "We vinden het echt heel vervelend; kinderen en hun ouders kiezen ook bewust voor onze school. En dan doet zo'n loting mij ook zeer."

Meer berichten