Afbeelding
Foto: Jolanda de Rijk

Diaconie Kruiskerk bakt oliebollen voor goede doel

Mensen

HUIZEN - Traditiegetrouw worden op Oudejaarsdag 31 december oliebollen gebakken door diakenen en gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Huizen voor het goede doel.

Dit jaar wordt gebakken voor het project van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Het project betreft 'Sterke vrouwen in de hoofdrol' en wordt gesteund vanuit Kerk in Actie. Met de oliebollenactie van dit jaar wordt het werk van P3W in West-Papoea gesteund.

Vrouwen West-Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn.

Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding

Actieve rol
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

De oliebollen en appelbeignets kunnen dinsdag 31 december van 8.00 tot 16.00 uur bij de kraam op het plein voor de Kruiskerk aan de Naarderstraat hoek Karel Doormanlaan gekocht worden.

Uit de krant