Lisette Otto (midden), initiatiefnemer van 'Buurten met Buren' samen met een aantal burenverbinders in de bibliotheek.
Lisette Otto (midden), initiatiefnemer van 'Buurten met Buren' samen met een aantal burenverbinders in de bibliotheek. (Foto: Bob Awick )

Tientallen vragen en aanmeldingen voor ‘Buurten met Buren’

  Mensen

HUIZEN - Het project 'Buurten met Buren' stond afgelopen zaterdag met een informatietafel in de bibliotheek aan Plein 2000 nummer 1. Er kwamen veel vragen van bezoekers en tientallen aanmeldingen voor actieve deelname.

"De kern van Buurten met Buren is dat mensen in hun eigen straat of buurt weer aandacht voor elkaar hebben. Dat hoeft niet klef of intensief te zijn, maar af en toe eens een kop koffie met elkaar drinken, of iets leuks organiseren voor de straat of buurt, maakt samenleven wel veel leuker", legt Lisette Otto, initiatiefnemer van 'Buurten met Buren' uit.

"Bovendien zorgt het elkaar kennen ervoor dat je in geval van nood gemakkelijker een beroep op elkaar kunt doen. Het gaat er bij Buurten met Buren om dat iedereen, ook mensen die niet zo gemakkelijk aansluiting bij anderen vinden, kan ervaren dat ze ertoe doen, dat ze van betekenis kunnen zijn voor een ander, gewoon dichtbij huis, in de eigen straat of buurt."

Burenverbinders
Buurten met buren werkt met zogenaamde burenverbinders, ook wel straatverbinders genoemd. "Dit zijn mensen die in hun eigen straat of buurt een beetje alert zijn op de manier waarop buren met elkaar omgaan."

"Het kan soms gaan om kleine dingen, zoals even opletten of bij een oudere alleenstaande buurman de gordijnen ’s morgens open gaan. Ook zijn er burenverbinders die zorgen dat nieuwe bewoners een bloemetje krijgen van de buurt of die jaarlijks het initiatief nemen voor een buurtbarbecue." 

Taken
Er zijn geen vaste taken voor een burenverbinder. "Wat zij doen hangt af van de eigen omgeving en alles gebeurt meestal gewoon spontaan. Veel mensen die zich in de bibliotheek lieten informeren bleken de rol van burenverbinder in hun eigen straat of buurt eigenlijk al te vervullen."

"Zij meldden zich bij Buurten met Buren aan als burenverbinder, omdat dit hen een netwerk oplevert van mensen die in Huizen hetzelfde doen. Daarmee kunnen kennis en ervaringen onderling worden uitgewisseld."

Burgemeester
Burgemeester Niek Meijer kwam in de bibliotheek kennis maken met de initiatiefnemers van 'Buurten met Buren'. De gemeente Huizen ondersteunt diverse initiatieven in Huizen die erop gericht zijn om eenzaamheid te doorbreken. 'Buurten met Buren' is één van die initiatieven.

"Bijna 40 procent van de inwoners van de gemeente Huizen voelt zich eenzaam, waarvan ongeveer 9 procent aangeeft zich ernstig eenzaam te voelen. Zij ervaren dagelijks een gebrek aan een betekenisvol contact. Onderzoek heeft aangetoond dat de aanpak van Buurten met Buren werkt, ook tegen eenzaamheid."

Saamhorigheid
"Er is in Huizen in veel straten en buurten veel meer saamhorigheid dan we soms denken. Maar er zijn ook nog heel veel plekken waar dit niet zo is. 'Buurten met Buren' wil hier verandering in brengen en roept zoveel mogelijk betrokken inwoners van Huizen op om zich bij de beweging naar meer saamhorigheid aan te sluiten."

"Het zou geweldig zijn als er in iedere straat in Huizen tenminste één burenverbinder actief is. Maar er zijn ook andere manieren om te helpen, bijvoorbeeld door het initiatief onder de aandacht te brengen in de eigen omgeving."

Kaarten
"'Buurten met Buren' heeft daarvoor speciale kaarten gemaakt met een theezakje eraan vast. Die theekaarten, met de oproep om eens een kop thee te drinken bij een buur, kunnen huis aan huis worden bezorgd."

Wie ook iets wil betekenen voor het project 'Buurten met Buren' kan contact opnemen met Lisette via 06-12952422 of de website www.buurtenmetburen.nl bezoeken.

Meer berichten