Lisette Otto (l) van Buurten met Buren en Jolanda Westrum van Vrijwilligerscentrale Huizen.
Lisette Otto (l) van Buurten met Buren en Jolanda Westrum van Vrijwilligerscentrale Huizen. (Foto: Bob Awick )

Vrijwilligerscentrale neemt regie coronahulp

  Mensen

HUIZEN - Diverse radartjes zijn achter de schermen gaan draaien op het moment dat er maatregelen werden genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij bedrijven, gemeente, maar ook bij Vrijwilligerscentrale Huizen en bijvoorbeeld Buurten met Buren. De solidariteit tussen mensen is namelijk groot. Iedereen wil helpen en door de maatregelen zijn er genoeg mensen die hulp kunnen gebruiken. Dit gaat de vrijwilligerscentrale zoveel mogelijk koppelen.

"Die donderdag dat de eerste maatregelen bekend werden, heb ik direct contact gehad met wethouder Maarten Hoelscher, omdat ik het belangrijk vond dat iemand de regie zou hebben op de coronahulp en dat niet iedereen iets gaat oppakken en er dingen dubbel worden gedaan", vertelt Jolanda Westrum, directeur van Vrijwilligerscentrale Huizen. "We leven in een gekke bubbel en wij hebben nog geluk dat we naar buiten kunnen met de auto of op de fiets. De schil van die bubbel is bij sommigen echter heel dik geworden. Zij hebben geen contact meer met hun maatje van de vrijwilligerscentrale. Hoeveel zijn dat er en wat hebben zij nodig? Dat is een van de vele vragen die wij proberen te beantwoorden."

Samen oppakken
"We moeten van elkaar weten wie wat doet, dat is belangrijk, en hoe we met de situatie omgaan. Elk dagdeel verandert nu de situatie en dan kunnen we daar met zijn allen goed over nadenken en actie ondernemen." Daarom zocht ze ook direct contact met instanties als TijdvoorMeedoen, Versa Welzijn en Lisette Otto van Buurten met Buren. "Dan kunnen we gezamenlijk vraagstukken oppakken waar dat nodig is. Nu en in de toekomst."

Het contact met al deze organisaties was snel en makkelijk te leggen, want er stond toch al een overleg gepland van 'Onder de Mensen'. Daar zijn al deze organisaties bij betrokken, omdat ze samen de eenzaamheid onder mensen willen bestrijden. Lisette: "Heel tegenstrijdig, dat die bijeenkomst moest worden afgezegd, juist in deze tijd. Iedereen beseft juist dat er nu wat moet gebeuren om eenzaamheid te voorkomen." Jolanda: "Dus hebben we het anders opgepakt en gaan met zijn allen aan de slag met coronahulp."

Hart onder de riem
Lisette ging direct aan de slag en mailde alle contactpersonen van Buurten met Buren om ze een hart onder de riem te steken en tips te geven. "Bijvoorbeeld om iedereen te wijzen op de luisterlijn en om een kaartje te sturen naar eenzame mensen via een actie van het Oranje Fonds." Vervolgens kreeg ze het idee om een corona hulpformulier te maken, dat mensen bij buren in de bus konden stoppen.

"Dat is in samenspraak met Jolanda gebeurt en daaronder staan ook alle organisaties vermeld die betrokken zijn bij 'Onder de Mensen' en ook die van de gemeente." De dames zijn erg te spreken over de samenwerking met de gemeente in dit soort situaties. "Ik heb vrijwel elke dag wel even contact met de wethouder", licht Jolanda dit toe.

Mooie reacties
Lisette vertelt dat ze mooie reacties op heeft gehad op het corona hulpformulier. "Mensen die mij kennen, belden of appten me. Ook via sociale media kwamen veel reacties binnen, vanuit heel het land zelfs. Soms met het verzoek of ze het formulier ook konden gebruiken." Ze heeft de actie zelf ook zoveel mogelijk verspreid, bij buurtpreventieverenigingen bijvoorbeeld. "Niet iedereen heeft WhatsApp."

Ook voor haar huis legde ze op een tafeltje een stapel formulieren neer die mensen mee konden nemen en dat ging hard. "De nood is misschien nu niet zo hoog, maar gaat nog wel komen. De meeste mensen hebben nu nog wel een voorraadje boodschappen. Hoe langer dit gaat duren, hoe meer hulp nodig is."

Veel vraag
Vrijwilligerscentrale Huizen startte zelf direct met een actie waarbij ze mensen opriepen om zich te melden als ze willen helpen of als ze een hulpvraag hebben. Jolanda: "Op dit moment is er veel vraag en dat kunnen we nog wel aan met de huidige vrijwilligers. We verwachten de komende maanden wel veel meer vragen en dat vrijwilligers minder beschikbaar zijn."

"Dan hebben we al die extra vrijwilligers echt nodig en gaan we ze inzetten." Op dit moment worden alle aanmeldingen verwerkt. "Daarna gaan we nog met die mensen in gesprek, via bijvoorbeeld Skype. Zeker als er nog strengere maatregelen komen, hebben we echt veel mensen nodig."

Oplossing pinnen
Samen met drie betrokken ondernemers is ze ook al bezig om een oplossing te zoeken voor de vervanging van contact geld. "Als we alleen nog maar kunnen pinnen, is dat lastig als mensen voor anderen een boodschap halen. Een pinpas en pincode meegeven is absoluut niet de bedoeling."

"Daarom zijn we bezig met een digitale portemonnee. Daarover komt binnenkort meer informatie." Ze wijst meteen ook op de mensen die helaas misbruik maken van de situatie en hun diensten bijvoorbeeld aanbieden tegen zeer hoge kosten of komen collecteren, zogenaamd voor een goed doel.

Vooruit denken
Ook nu dingen soms razendsnel veranderen, probeert Vrijwilligerscentrale Huizen vooruit en mee te denken en vooral ook andere te adviseren. Jolanda: "Bijvoorbeeld over hoe werknemers hun mensen anders in kunnen zetten. Buurtsportcoaches bieden nu bijvoorbeeld op afstand via video's sport aan. Als je thuis zit, kun je misschien wel vrijwilliger worden en contact opnemen met ouderen in verzorgingstehuizen."

Lisette: "Ik werk zelf in de zorg en vrijwilligers mogen bij verpleeghuizen ook niet meer naar binnen. Dus daar kunnen ze al niets meer doen." Jolanda: "Daar proberen we dan met zijn allen weer een oplossing voor te verzorgen. Het is bizar wat er nu allemaal gebeurt en hoe snel het gaat."

Grote hoeveelheid initiatieven
Ze verbaasd zich over de grote hoeveelheid initiatieven die er zijn en vraagt de initiatiefnemers zich te melden bij de vrijwilligerscentrale. "Dan kunnen we deze ook adviseren en ondersteunen waar nodig." Jolanda wijst ook op de mogelijkheid om op Huizenvoorelkaar.nl een hulpvraag in te dienen of om daar hulp aan te bieden. "We proberen iedereen aan elkaar te knopen. Daar heb ik nog wel een mooi verhaal over."

"Een dame belde ons op met de mededeling dat haar computer gecrasht was. De vaste vrijwilliger wilde er niet naar toe en dat is een goed recht. Die wilde voorkomen dat hij ziek werd. Voor deze dame was het wel belangrijk dat de problemen werden opgelost. Ze was de uitvaart van haar zus aan het regelen en alles stond op haar computer. We hebben Scala gebeld, een van de betrokken ondernemers en die zijn direct gaan helpen en die hebben het probleem opgelost."

Solidariteit groot
Lisette merkt ook dat de solidariteit groot is bij mensen. "Je ziet overal acties, bijvoorbeeld voor kaarten. Ook wordt er al vaak een extra maaltijd gekookt voor een van de buren. Dat is mooi om te zien. We hebben elkaar nodig in deze tijd." Ze doet dan ook graag nog een oproepje voor buurtverbinders.

"Er zijn nog veel wijken waar deze niet zijn en in deze tijd kan een buurtverbinder die weet wat er speelt goed signaleren welke buur eventueel hulp nodig heeft. Buurtverbinders staan er niet alleen voor. Ze kunnen altijd terugvallen op de organisatie van Buurten met Buren."

Heb je ook een initiatief voor coronahulp? Meld dit dan via info@vchuizen.nl aan de vrijwilligerscentrale. Wij horen er ook graag over via redactie@nieuwsbladvoorhuizen.nl.

Jezelf aanmelden als buurtverbinder kan via info@buurtenmetburen.nl of via 035 58 21 342.

Heb je een hulpvraag of wil je iemand helpen, dan kan je dat via  Huizenvoorelkaar.nl  doen of via  thuishulp@vchuizen.nl  of bellen met 035-5267553 of 06-39699058.

Meer berichten