Deze kinderen in Albanië kunnen door het project KANS naar school.
Deze kinderen in Albanië kunnen door het project KANS naar school. (Foto: St. Albanië Comité Huizen.)

Albanië Comité Huizen: Geef kinderen in Albanië een KANS op vrijheid

  Mensen

HUIZEN - "Het is 5 mei 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. We vieren dan dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Vrijheid is niet overal vanzelfsprekend en daarom wil de Stichting Albanië Comité Huizen samen met inwoners deze vrijheid doorgeven. Daarom is het KANS-project opgezet, een financieel adoptieplan dat staat voor Kinderen Albanië Naar School", laat de Stichting Albanië Comité weten.

"Vrijheid is in onze tijd een van de belangrijkste maatschappelijke waarden. Het betekent dat je als mens de mogelijkheid hebt om zelf te kiezen en dat de overheid ervoor zorgt dat je deel kunt nemen aan het maatschappelijke, economische en politieke leven."

"Maar in Albanië is dat niet het geval. Door hun erbarmelijke leefomstandigheden hebben de Albanese dorpsbewoners in de bergen allerminst een keuze. De overheid laat hen letterlijk en figuurlijk in de kou staan, waardoor ze niet in vrijheid kunnen leven zoals wij."

Adoptieplan
Met het KANS-project maakt het Albanië Comité al een aantal jaren het verschil. "Dat is een financieel adoptieplan. Door een vaste financiële bijdrage krijgen kinderen de mogelijkheid hun lagere en middelbare school af te ronden, terwijl tevens gezorgd wordt voor voedsel, kleding, medicijnen en andere hulpmiddelen om een gezin te ondersteunen. Op deze manier krijgen ook deze kinderen een KANS op vrijheid, zodat ze zelf keuzes kunnen maken voor een betere toekomst."

Er zijn drie mogelijkheden om een KANS-kind in vrijheid te laten leven: individueel met een maandelijkse bijdrage van 22 euro, gezamenlijk als gezin, schoolklas, bedrijf, sportclub of catechesegroep of met een eenmalige gift naar rekeningnummer NL24 RABO 0166 9658 20 ten name van de Stichting Albanië Comité o.v.v. KANS.

Meer informatie is te vinden op www.albaniecomite.nl of bij de familie Lubbers via famlubbers@albaniecomite.nl of 035-5263249.

Meer berichten