<p>Vorig jaar was de pop-up Herberg in het oude postkantoor. Deze gaat dit jaar niet door.</p>

Vorig jaar was de pop-up Herberg in het oude postkantoor. Deze gaat dit jaar niet door.

(Foto: Archieffoto: Bob Awick)

Oude postkantoor tijdelijk benut voor activiteiten sociaal domein

  Mensen

HUIZEN - De gemeente stelt de locatie van het oude postkantoor aan Kerkstraat 2 voorlopig ter beschikking voor ‘activiteiten in het sociaal domein’. De locatie wordt tot 1 maart 2021 gebruikt voor (arbeids)trainingen, gesprekken en ‘speedmeets’ die ondersteund worden door het platform Zicht op Werk.

Het pand aan de Kerkstraat is eigendom van de gemeente Huizen, maar maakt deel uit van de ontwikkeling rond de zogenaamde ‘Blokkerpanden’. Hier wil een ontwikkelaar een supermarkt vestigen met daarboven woningen. De plannen zijn al in ontwikkeling, maar het duurt nog even voor ze worden uitgevoerd.

Overgangsfase
Het college van burgemeester en wethouders wil daarom de ruimte in de overgangsfase naar een nieuwe bestemming tijdelijk beschikbaar stellen voor activiteiten in het sociaal domein.

Tot nu toe is deze locatie, gelet op het nog lopende proces, telkens tijdelijk in gebruik gegeven voor verschillende, voornamelijk, maatschappelijke doelen. Zo maken de Stichting Eindeloos Theater en de Historische Kring Huizen nu gebruik van de locatie.

Geen pop-up Herberg
In het verleden heeft onder andere de pop-up Herberg ook gebruik gemaakt van de locatie. De pop-up Herberg vindt dit jaar niet plaats. Er wordt nog gekeken of andere organisaties ook gebruik van het pand kunnen maken. Als dat mogelijk is, dan zullen daarover heldere afspraken worden gemaakt.

Meer berichten