Isoleren is van belang voor energiebesparing en daar zijn ook subsidies voor.
Isoleren is van belang voor energiebesparing en daar zijn ook subsidies voor. (Foto: Pixabay)
corona

Gemeentecampagne energiebesparing gaat digitaal

  Natuur en Milieu

HUIZEN - De wijkaanpak Stad en Lande en Bovenweg krijgt in september een digitaal vervolg. Door de coronacrisis moesten de geplande activiteiten rondom de wijkaanpak voor woningisolatie opgeschort worden. Na de zomer willen de gemeente en het Duurzaam Bouwloket de campagne weer opstarten. In de nieuwe anderhalve metersamenleving betekent dit dat de geplande informatiebijeenkomsten digitaal gaan.

Het doel van de campagne is om inwoners bewust te maken van het belang van isolatie en verduurzaming en om informatie te geven hoe ze de juiste maatregelen kunnen nemen. De gemeente Huizen wil inwoners hierbij ondersteunen. Woningeigenaren kunnen daarom gebruik maken van het Duurzaam Bouwloket, de energiecoaches van HuizenDuurzaam en verschillende subsidiemaatregelen.

Webinars
Het Duurzaam Bouwloket is het onafhankelijke energieloket van de gemeente Huizen. Het loket heeft een online stappenplan waarmee woningeigenaren advies krijgen voor de verduurzaming van hun huis. Omdat isolatie altijd de eerste stap is, zet de campagne daar ook op in.

Het Duurzaam Bouwloket maakt van verschillende type woningen in Stad en Lande en Bovenweg een energiescan. De scans van deze zogenaamde referentiewoningen worden op de digitale informatieavonden, zogeheten webinars, gepresenteerd. Eigenaren van dezelfde type woningen krijgen daardoor een goed beeld welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen.

Energiescans
Het Duurzaam Bouwloket gebruikt de energiescans ook om het online stappenplan in te richten. Inwoners van Huizen gaan naar de site, kiezen hun type woning en vullen het stappenplan in. Hieruit rolt een onafhankelijk advies.

Het Duurzaam Bouwloket kan naar aanbieders verwijzen. Ook bieden gemeente en energieloket een collectieve inkoopactie aan. Deze wordt tijdens de webinars gepresenteerd.

Energiecoaches
Bij de campagne ligt de focus op Stad en Lande en Bovenweg, maar alle woningeigenaren in Huizen kunnen gebruik maken van het stappenplan van het Duurzaam Bouwloket. De online tool is dan wel minder specifiek, waardoor de inwoner meer gegevens zelf moet invullen.

Ook kunnen alle Huizers een gratis energiescan aanvragen bij de energiecoaches van HuizenDuurzaam. De energiecoaches zijn onafhankelijke vrijwilligers. Zij hebben bij de gemeente een training gevolgd.

Subsidies
Om inwoners te stimuleren om hun woningen te isoleren, zijn er twee gemeentelijke subsidieregelingen. Een subsidieregeling voor woningisolatie en een subsidieregeling voor kleinere, eenvoudige maatregelen zoals radiatorfolie, leidingisolatie en tochtstrips.

Met de subsidieregeling eenvoudige maatregelen kunnen huiseigenaren maximaal 90 euro terugkrijgen als zij kleine energiebesparende maatregelen nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van een waterbesparende douchekop, tochtstrippen of ledverlichting. Een combinatie van deze maatregelen mag ook. De subsidie is eenvoudig online aan te vragen via het Duurzaam Bouwloket.

Website
Met de subsidieregeling woningisolatie kunnen huiseigenaren maximaal duizend euro terugkrijgen. Het gaat dan om diverse isolatiemaatregelen, zoals vloerisolatie, dakisolatie en isolerend glas. Er geldt een vast bedrag per vierkante meter per maatregel. De subsidie wordt aangevraagd nadat de maatregelen zijn getroffen. Dit moet wel binnen drie maanden gebeuren. Dit kan via de website HuizenKlimaatbewust.nl.

Meer berichten