<p>Een impressie van hoe het speelbos er uit kan gaan zien.</p>

Een impressie van hoe het speelbos er uit kan gaan zien.

(

Foto: GNR

)

Schot in ontwikkeling speelbos Sijsjesberg

  Natuur en Milieu

HUIZEN - De verwachting is dat het Goois Natuurreservaat (GNR) binnen twee maanden een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het speelbos bij Sijsjesberg aan zal vragen. Dat laat wethouder Marlous Verbeek de gemeenteraad weten.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is niet verplicht, maar een keuze, zodat omwonenden in de gelegenheid zijn om hun zienswijze over het plan voor het speelbos kenbaar kunnen maken. Omwonenden zijn bang voor eventuele overlast van het speelbos en daar is al veel om te doen geweest.

Bijeenkomst
“Begin van dit jaar hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden over de komst van het speelbos bij de Sijsjesberg. Er is toen toegezegd om een bijeenkomst te organiseren waar omwonenden in gesprek kunnen met het GNR over de vormgeving van het speelbos. Door de coronacrisis heeft dat langer geduurd; 26 augustus jl. vond deze bijeenkomst alsnog plaats”, laat de wethouder weten.

“Tijdens de bijeenkomst heeft het GNR een filmpje van Speelbos ’t Laer in Laren laten zien. Dit gaf een indruk van hoe een speelbos eruit kan zien. Daarna was er ruimte voor vraag en antwoord over het beoogde plan van het speelbos bij de Sijsjesberg.”

Voorbereiding
“Nu de bijeenkomst over de vormgeving heeft plaatsgevonden, gaat het GNR de voorbereiding voor de aanvraag omgevingsvergunning afronden. In de bijeenkomst is een korte toelichting gegeven op de procedure die daarop volgt.”

Meer berichten