Het meldpunt werd opgezet naar aanleiding van de frauduleuze werkwijze van een teamleider van Wijkbeheer en Service.
Het meldpunt werd opgezet naar aanleiding van de frauduleuze werkwijze van een teamleider van Wijkbeheer en Service. (Foto: Bob Awick)

Vijf meldingen bij meldpunt integriteit gemeente

  Politiek

HUIZEN - Het meldpunt integriteit van de gemeente Huizen heeft vijf meldingen gehad. Eén melding is door de commissie afgerond, met als advies aan het college om een en ander nader te onderzoeken. De overige vier meldingen heeft de commissie nog in onderzoek. Dit heeft het college de raad laten weten.

Naar aanleiding van de frauduleuze werkwijze van de teamleider Wijkbeheer en Service werd een externe hoor- en onderzoekscommissie ingesteld. De betreffende werknemer liet tonnen aan geld uitbetalen terwijl het werk nog niet was gedaan.

Speciale commissie
Zo creëerde hij een buffer waar hij later uit kon putten. Daarnaast verrijkte hij zich middels cadeaubonnen en gratis toegangsbewijzen. Een onacceptabele werkwijze die de speciale commissie moest onderzoeken.

De geheime rapportage is inmiddels uit en wordt waarschijnlijk op 27 mei in een besloten vergadering besproken. Wel maakte het college in een mededeling aan de raad bekend dat de gedragingen van de prestatie-akkoord-verklaarders, zogeheten PAV'ers, volgens de onderzoekscommissie zijn te kwalificeren als plichtsverzuim en toerekenbaar zijn.

Disciplinaire maatregelen
De PAV'ers hadden als taak te checken of werkzaamheden waarvoor betaald was, wel uitgevoerd waren. De commissie concludeert ook dat er onvoldoende sprake is van verwijtbaarheid. De onderzoekscommissie geeft aan dat daarom disciplinaire maatregelen niet gerechtvaardigd zijn.

Meer berichten