Er is meer uitgegeven in 2018 in het sociaal domein.
Er is meer uitgegeven in 2018 in het sociaal domein. (Foto: Gemeente Huizen)

Meer geld kwijt aan sociaal domein

  Politiek

HUIZEN - Het vierde jaar na de decentralisatie blijkt dat de vraag naar zorgt groeit en op sommige onderdelen lijkt er sprake van zwaardere problematiek. Hierdoor is er in 2018 binnen het sociaal domein 3% meer uitgegeven dan in 2017.

Dit staat te lezen in de jaarlijkse rapportage van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) over de belangrijkste ontwikkelingen in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (P-wet), de Jeugdwet en de overige sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen die samen het sociaal domein vormen.

Uitdaging
Wethouder Maarten Hoelscher: "We weten steeds meer inwoners te bereiken die ondersteuning nodig hebben. Op zich een goede zaak. Omdat het Rijk niet de middelen geeft die nodig zijn dit te bekostigen, ligt er een grote uitdaging voor ons."

"Naast werken aan betere kwaliteit en zorg dichtbij moeten wij middels preventie en vroegsignalering duurdere zorg voorkomen. Samen met de zorgaanbieders en andere partijen zijn wij hier druk mee bezig"

Participatiewet
In 2018 is de bijstandsafhankelijkheid binnen de HBEL gemeenten net als landelijk gedaald met 5%. Hierdoor is de totale uitgaven voor de Participatiewet ook gedaald met 29% ten opzichte van 2017.

Het huidige bestand uitkeringsgerechtigden bestaat voor het overgrote deel uit 45-plussers die moeilijk aan het werk komen en tegelijkertijd te maken hebben met een stijging van de pensioengerechtigde leeftijd. Intensievere begeleiding is nodig om het huidige bestand uit te laten stromen.

WMO
De kosten van de WMO zijn in 2018 met 4% ten opzichte van 2017 gestegen. Er wordt een groter beroep gedaan op bijna alle Wmo-voorzieningen in de HBEL gemeenten.

Deze toename is te verklaren doordat steeds meer mensen met relatief meer/zwaardere beperkingen nog zelfstandig thuis wonen door de vergrijzing en door de ambulantisering van de GGZ en van de Wlz.

Jeugdwet
Voor de uitvoering van de Jeugdwet werkt gemeente Eemnes niet samen met Huizen, Laren en Blaricum. De resultaten van Eemnes zijn daarom niet meegenomen in de rapportage.

In de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum is er in 2018 in totaal een forse stijging in het gebruik van individuele jeugdvoorzieningen en de bijbehorende uitgaven.

Jeugdhulp
De toename is te zien op vrijwel alle onderdelen van de jeugdhulp. Dit beeld zien we niet alleen voor de HBL gemeenten, maar is ook regionaal en landelijk de trend. Niet alleen is er sprake van een toename in volume, maar er is ook sprake van zwaardere jeugdhulp.

Meer berichten