Foto: Pixabay

Woonlasten blijven laag in Huizen

  Politiek

HUIZEN - Wethouder Bert Rebel heeft vanmiddag de begroting gepresenteerd voor 2020. De woonlasten blijven volgens hem laag in Huizen.

Die zijn wel afhankelijk van de woonsituatie. Woningeigenaren gaan zo'n 1,5 procent omhoog, afhankelijk van de WOZ-waarde van hun woning. De stijging is niet zo hoog dankzij de afvalstoffenheffing die omlaag gaat.

Huurders
Huurders mogen een verlaging van hun woonlasten verwachten ten opzicht van 2019. Zij betalen namelijk geen onroerendzaakbelasting (ozb). Deze stijgt met 2,4 procent volgend jaar.

Ondanks deze goede berichten voor inwoners, moet de gemeente wel weer bezuinigen. Dit is nodig om er voor te zorgen dat er evenveel geld binnenkomt als er uitgegeven wordt.

Bezuinigingenpakket
"Dit doen we met een evenwichtig en reëel bezuinigingenpakket. Er is niet in één richting gekeken, maar het is over de hele breedte uitgesmeerd", aldus de wethouder.

Onder andere de regeling voor chronisch zieken word aangepast. Voorheen gold deze voor inkomens die onder de 130 procent van het minimumloon zaten. Vanaf volgend jaar wordt er gekeken naar het gezinsinkomen en dat mag maar 120 procent zijn van de bijstandsnorm.

Minimaregelingen
"Dit levert rond de 360.000 euro op. Daar tegenover staat voor deze groep een verruiming van de minimaregelingen. Deze gaat gelden bij een inkomen onder de 120 procent van de bijstandsnorm in plaats van 110 procent. Dit kost rond de 230.000 euro."

Verder wil de gemeente meer geld binnenhalen met een verhoging van de leges voor bouwvergunningen in de toekomst en ook geld gaan rekenen voor vooroverleg hierover. Bovendien kan er 62.500 euro minder uitgegeven worden aan het onderhoud van de haven.

Havenconcert
De genomen bezuinigingen lijken niet te leiden tot drastische maatregelen. Wel kan er nog steeds geen geld worden uitgegeven aan nieuw beleid. Zelfs het geld voor een havenconcert, 4.000 euro, zit er niet in.

Het goede nieuws is volgens de wethouder dat er met ingang van 2022 wel een structureel sluitende begroting ligt.

Reserves
Dan krijgt de gemeente - zoals het er nu naar uitziet - zelfs iets meer binnen dan het uitgeeft. Het overschot kan dan gestort worden in de reserves. Nu moet daar nog geld uitgehaald worden om alles te kunnen betalen.

De gemeenteraad moet de begroting nog goedkeuren en vergadert daar 31 oktober over.


Meer berichten