Burgemeeser Sicko Heldoorn kreeg deze bulldozer nadat bekend was dat hij onderzoek zou doen naar de aanpak van waterplantenproblematiek.
Burgemeeser Sicko Heldoorn kreeg deze bulldozer nadat bekend was dat hij onderzoek zou doen naar de aanpak van waterplantenproblematiek. (Foto: Carin van den Berg)

Waterplantenprobleem: 'Gemeente moet zelf roer in handen nemen'

  Politiek

HUIZEN - De gemeente moet zelf het roer in handen nemen als het gaat om het aanpak van de waterplantenproblematiek in Gooimeer. Dat is het advies van burgemeester Sicko Heldoorn.

Hij deed op verzoek van het Huizer college onderzoek naar de aanpak van het probleem en overhandigde vanmorgen zijn notitie ‘Gemeente(n) aan het roer’ aan het college.

Aanvallende manier
In zijn aanbiedingsbrief schrijft Sicko Heldoorn: “Ik heb de mogelijkheden voor u in zicht gebracht en adviseer u voor de uitvoering zelf het roer te nemen. Dat vraagt een aanvallende en ook wel ongebruikelijk manier van bestuurlijk werken. Ik denk dat deze zaak de moeite waard is, maar dat oordeel is aan uw College en Raad.”

Sterkere betrokkenheid
Sicko Heldoorn bepleit een sterkere betrokkenheid van het lokaal bestuur, de lokale politiek, lokaal betrokken organisaties en inwoners bij de zoektocht naar een oplossing. Een beter bevaarbaar Gooimeer vraagt volgens hem om ieders inspanning.

In het rapport adviseert hij de gemeente Huizen om samen met Blaricum en Gooise Meren zelf een gebiedsgericht project voor het deel van het Gooimeer oostelijk van de vaargeul te beginnen.

Regie in handen
Hierbij wil hij dat Huizen zelf de regie in handen neemt en partijen uitnodigt die mee- en samen willen werken. Mocht een van de gemeenten niet mee willen doen aan een deel of het anders willen aanpakken, dan doen ze niet mee. Zo wordt de aanpak niet vertraagd.

Een aanvalsteam met wethouder Roland Boom als voorzitteren zou samen met wethouder Marlous Verbeek, die lid is namens de gemeente van de coöperatie Gastrvije Randmeren, countouren voor een plan moeten maken.

Maaien en verdiepen
Uiteindelijk zou het project kunnen bestaan uit én het maaien van de waterplanten én het verdiepen van het water. In overleg met onder andere watersportverenigingen en natuurorganisaties moet gekeken worden wat het beste is.

Of het project gaat slagen, hangt van veel dingen af. Is het geld er? Maak je er een prioriteit van? In ieder geval zou de gemeente zich tot het uiterste moeten inspannen om van het Gooimeer een gebied te maken met ruimere watersportmogelijkheden en een paar mooie eilanden voor recreatie en natuur.

Meer berichten