Het college stelt de raad voor om bij de Zomerkade te starten met het uitvoeren van de Kustvisie.
Het college stelt de raad voor om bij de Zomerkade te starten met het uitvoeren van de Kustvisie. (Archieffoto: Bob Awick)

Zomerkade, zwemvijver en strandpaviljoen prioriteiten Kustvisie

  Politiek

HUIZEN - Het college bespreekt in de commissievergaderig Fysiek Domein van 29 januari een voorstel om de hoogste prioriteit te geven aan een aantal projecten binnen de Kustvisie.

Het gaat om de natuurlijke zwemvijver aan de Wedekuil, het gebiedsontwerp voor het strand en de Zomerkade en een strandpaviljoen met seizoensgebonden horeca.

Grote invloed
Het college kiest voor deze projecten, omdat er uit het doorlopen participatietraject is op te maken dat met name de werkzaamheden aan de Zomerkade, waaronder de fonteinkruidproblematiek, van grote invloed zijn.

"Door de aanpak van deze deelprojecten wordt een belangrijk deel van de Huizer kust weer op de kaart gezet", staat er in het raadsvoorstel.

Samenhang
"Vanuit deze aanpak kan de verbinding met andere deelprojecten en 'kralen' worden gezocht en de door u gewenste samenhang van de Huizer kust."

Het voorstel is om deze drie projecten te clusteren, zodat er een logische samenhang ontstaat. Ze kunnen niet los worden gezien van elkaar.  Wel is het zo dat een tijdelijke strandpaviljoen mogelijk is, waarbij later een definitieve locatie kan worden meegenomen."

Kosten
De kosten van het uitvoeren van deze prioriteiten moeten nog concreet gemaakt worden. Er was echter in 2018 al 150.000 euro beschikbaar voor de Kustvisie.

Verwacht wordt wel dat dit budget volledig hiervoor zal worden ingezet. Er moeten daarom keuzes gemaakt worden binnen de vele projecten die deel uitmaken van de Kustvisie.

Participatie
"Uiteraard gelden voor deze projecten de in Huizen geldende participatie-uitgangspunten. Door het vaststellen van de Kustvisie zijn de kaders en daarmee ook de uit te voeren deelprojecten geformuleerd."

"Daarvoor is participatie dus afgerond. Voor wat betreft de uitwerkingsaspecten kan de zogenaamde participatieladder worden toegepast", aldus het voorstel.

Meer berichten