Ozb 2,3 procent omhoog in 2021

  Politiek

HUIZEN De gemeenteraad heeft vorige week donderdag ingestemd met een verhoging van 2,3 procent onroerendzaakbelasting (ozb) voor volgend jaar. Dit als uitgangspunt voor de begroting en de belastingnota voor 2021 die het college gaat voorbereiden.

Niet alle partijen waren onverwijld enthousiast over dit percentage. GroenLinks, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen lieten weten niet nu al met het percentage in te willen stemmen.

Meer verhogen
GroenLinks wil de ruimte open houden om eventueel de ozb meer te verhogen als dat nodig is. Ook de ChristenUnie wil eventueel met een goed onderbouwd voorstel de mogelijkheid hebben om bij de begroting een ander percentage vast te stellen.

Dorpsbelangen Huizen vraagt zich af of je het bedrag nu al op 2,3 procent moet stellen vanwege een dalende inflatie die zich volgens de partij aftekent. De VVD gaf aan dat volgens hen de ozb niet nu al in steen gegrift staat, maar stemde er wel mee in.

Subsidies
GroenLinks maakte zich ook zorgen over het op 0 zetten van de prijscompensatie. Dit houdt in dat subsidies niet verhoogd worden. De partij pleitte voor de mogelijkheid om hier dan eventueel een aanvulling met incidentele subsidies mogelijk te maken.

Wethouder Bert Rebel wil daar nog niet op vooruit lopen. "Mochten organisaties hierdoor in problemen raken, dan gaan we in gesprek. Ik zeg niet nu al een automatische verhoging van een subsidie toe."

Extra rioolheffing
Dorpsbelangen Huizen liet ook weten niet in te stemmen met 0,6 procent extra verhoging van de rioolheffing naast de trendmatige verhoging van 2,3 procent voor de toekomstige vervanging van het riool in de Oostermeent. "Dat doen wij niet als er 100 miljoen in de pot zit."

De wethouder liet weten dat het college dit wel wil, om te voorkomen dat er in de toekomst veel geld bij moet komen. "Wat zegt u dan tegen de inwoners?"

Meer berichten